VÄNSTERBLIVENHET. Så löser Göran Greider det eskalerande våldet: Låt folkutbytet fortgå, överför mer medel från svenskar till icke-svenskar, omöjliggör separation.

I ett inlägg på Twitter framgår att debattören och författaren Göran Greider har fått nog nu:
”Klanstyrda parallellsamhällen, vägspärrar upprättade av gäng, skjutningar, övergrepp” präglar det svenska samhället idag, beklagar han.

Som tur är sitter dock Greider själv inne med lösningen på dessa problem:

  •  ”Massiva sociala investeringar” i så kallat utsatta områden (Överföringen av medel från etniska svenskar till icke-svenskar ska eskalera.)
  •  ”En ny icke-segregerande skolpolitik” (Svenska barn och ungdomar ska konsekvent berövas rätten till segregation och därmed utsättas för ännu mer våld som de i ökande utsträckning förnekas rätten att försvara sig emot.)
  •  ”Tyvärr, stramare migrationspolitik (särskilt arbetskraftsinv) under iaf ett årtionde”. (Massinflödet av lycksökare ska fortsätta av ”humanitära skäl”. Ingen humanitär hänsyn föreslås däremot tas till svenskar som drabbas av folkutbytets konsekvenser. Ingen repatriering ska ske. För att blidka invandringskritiker föreslås arbetskraftsinvandringen ”regleras”.)

Samtidigt föreslår Greider i Dalademokraten (DD) att politiker ska lägga så lite fokus som möjligt på migrationspolitik, ty ”när migrationspolitiken blir politikens huvudfråga vinner alltid de reaktionära krafterna”.

För Greider är oreglerad förflyttning av människor en helig princip och det spelar här ingen roll om den sker på eget initiativ och av egen fri vilja eller på andra krafters initiativ eller rentav under tvång:

Människor har alltid varit i rörelse, av tvång eller frivilligt.

Och att de ska tas emot framgår i en annan artikel i samma tidning:

Antalet flyktingar i världen är nu rekordstort och det är varje nations skyldighet att ta emot så många som det går.

Han oroar sig för det faktum att partierna inom den vänster som han själv tillhör (V, MP och S) inte vill kännas vid det faktum att ”de flesta väljare” faktiskt ”önskar en rätt stram migrationspolitik” och han kommenterar:

En vänster och en arbetarrörelse utan kontakt med breda uppfattningar marginaliseras.

Men problemlösaren Göran Greider är inte alltid lätt att förstå. En dag omfattar han i DD åsikten att ”asylinvandringen” faktiskt kan begränsas av ”volymmål” och förlöjligar till och med dem som inte håller med – i det här fallet Miljöpartiet.

Man menar att asylrätten är hotad när ett volymmål – ett tak för den årliga flyktingmottagandet – diskuteras.

Men tidigare har han uttalat sig så här på Twitter:

Volymer? Nej! Språkbruket skuldbelägger flyktingar. Skuldbelägg mångåriga skattesänkningar/dålig planering som försvårar flyktingmottagandet.


  • Publicerad:
    2020-08-30 19:10