INRIKES Språkröret Forsberg ska med sin kompis och nye kollega försöka växla upp folkutbytet. Paret förespråkar klimatanpassad kapitalbeskattning och vill avskaffa sig själva till förmån för en förbundsledare.

I helgen har Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom hållit sitt riksmöte och därvid valt Leon McManus, 22, till nytt språkrör efter Aida Badeli. McManus blev därvid språkrörskollega med Göteborgsgrannen, meningsfränden och kompisen Rebecka Forsberg. Ideologiskt anses de två rören stå nära varandra. Båda säger sig vilja orientera sitt ungdomsförbund ”vänsterut” på den politiska skalan. I Göteborgs-Posten förklarar Forsberg:

— Vi tycker att Miljöpartiet borde fokusera mer på rättvisefrågor som rör rättvisa mellan människor. Inte bara rättvisa mot miljön. Om vi ska ställa om så måste vi göra det på ett sätt så att alla hänger med, även fattiga, unga och arbetslösa.

Fast av förbundets historia att döma så omfattar ”alla” definitivt inte förbundets meningsmotståndare. Och att det inte är någon klassisk vänsterinriktad arbetarpolitik som rören vill bedriva framgår snart i intervjun. McManus berättar visserligen att hans högsta önskan och strävan är att Grön Ungdom ska bli den naturliga hemvisten för ”Sveriges progressiva ungdom” och utgöra förtrupperna i kampen mot ”den konservativa vågen och den högerkonservativa regeringen”. Men han förtydligar genom att lyfta fram förbundets och partiets verkliga hjärtefråga:

— Jag vill att vi ska bli mycket tydligare med att stå upp för en human migrationspolitik, stå upp mot rasismen och vara den stora kraften som tar tag i klimatkrisen.

På intervjuarens fråga om varför ”den konservativa vågen är så stark just bland unga män” svarar McManus:

— Jag tror att vi har tagit dem för givet, att man alltid trott att unga är vänster, men så funkar det inte. Man måste vinna varje generation, säger han och tillägger:

— Vi har fått ett hårdare samhällsklimat. Flyktingar pekas ut som problemet i samhället. Står man upp för dem är det många som kritiserar en. Hatet och hoten mot oss som driver den politiken har ökat, men jag tror ändå att det är helt nödvändigt och något vi måste göra.

”Klimatanpassad kapitalbeskattning”

Men Grön Ungdom kommer enligt Forsberg under rörparets ledning faktiskt också att driva klassisk vänsterinriktad fördelningspolitik – om än uppblandad med ”klimatpolitik”. Man förespråkar nämligen ”klimatanpassad kapitalbeskattning” i syfte att ”minska klyftorna i samhället

– Vi ser också att rika släpper ut mer. När folk får mycket pengar köper de privatjet och lyxbilar och konsumerar på ett sätt som är väldigt skadligt för klimatet, förklarar Forsberg.

Grön Ungdoms riksmöte tog under sin nya ledning beslut om två organisationsfrågor som ska drivas på förbundets kongress i höst, dels ett namnbyte till ”De Gröna”, dels ett skrotande av ”två-rörsmodellen” till förmån för ”en ledare-modellen” Vad namnbytet beträffar så säger Forsberg att det ska förtydliga ”att Miljöpartiet inte är ett enfrågeparti” och ”markera närheten till den gröna ideologin och de gröna partierna på kontinenten”. Även ändringen av ledarstrukturen är, framgår det, en anpassning till förhållandet hos systerpartier utomlands:

– Det vi ser är att i de länder som gröna partier gjort det, så har det lett till ett lyft i förtroendet för företrädarna. Hur mycket man än hatar personfixeringen i politiken så är det nödvändigt för att nå fram, säger Rebecka Forsberg.