ÖVERKALIX. Kommunen i Överkalix har beslutat att bygga om delar av Strandskolan till ett HVB-hem för ”ensamkommande flyktingbarn”. Ett informationsmöte kommer att hållas under torsdagskvällen för föräldrar och vårdnadshavare till de barn som går på skolan.

Mötet kommer att hållas i Strandskolans restaurang och där kommer kommunalråd, berörda politiker och tjänstemän att delta.

— Det har kommit fram en viss oro när vi ska bygga om delar av gymnasieskolan till ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Därför tänker vi att det kan vara bra med ett informationsmöte kring vad som är på gång, säger Överkalix kommunalråd Mikael Larsson (V).

Gymnasieskolan har tidigare använts som elevhem och idag utnyttjas lokalarna av gymnasiet, SFI, Miroi, Vuxenutbildningar och olika asylklasser. Skolan ligger även i samma område som kommunens förskola och grundskola. Ombyggnadsbeslutet togs den 12 december förra året av kommunstyrelsen och ombyggnaden ska ske i tre etapper och detta kommer att kosta runt tre miljoner kronor. I maj i år beräknas de första ”flyktingarna” att flytta in.

Ortsbor har uttryckt oro över blandningen av äldre asylbarn och yngre barn. Grundskolans och förskoleklassens rektor Åsa Jakobsson välkomnar, liksom förskolans och öppna förskolans rektor Ann-Sofie Landin, ett möte, även om ingen av dem märkt av någon större oro.

— Några föräldrar har hört av sig till mig. Och det är ju alltid bra med information. Men de elever som det gäller finns ju redan hos oss i skolan på dagtid, säger Åsa Jakobsson.

Källa:
Delar av gymnasieskolan blir HVB-hem


  • Publicerad:
    2016-02-02 23:20