SVERIGE. För att få fram fler platser till så kallade ensamkommande flyktingbarn vill Socialstyrelsen sänka kraven för HVB-hem. Bland annat så vill Socialstyrelsen ta bort kravet på dygnetruntbemanning på hemmen.

Socialstyrelsens förslag på krav som bör sänkas för HVB-boenden är bland annat genom att kravet ska ta bort kravet på dygnetruntbemanning, vilket innebär att invandrarna inte kommer att bevakas och att hemmen kommer att vara obemannade. Socialstyrelsen menar att det i vissa fall ska kunna räcka med att personal är tillgängliga på telefon, till exempel nattetid.

De vill också ta bort kravet på att föreståndarna på HVB-hemmen ska ha högskoleutbildning. De sänkta kraven ska inte gälla barn som är under 16 år och barn med psykiska funktionshinder.

Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, är kritisk till Socialstyrelsens förslag.

— Jag är kritisk mot förslaget eftersom det innebär att HVB-hemmen, som är institutioner där många barn kan vistas, att man ska kunna ha dem utan att personal är närvarande hela dygnet och det är jag mot, säger Malmberg. Han fortsätter:

— Vi ser ju att det funnits en hotbild mot de här hemmen, vi vet att det funnits problem med att barn avvikit från de här hemmen och en del i den här gruppen bär med sig en svår bakgrund också.

Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är skeptiska till Socialstyrelsens planer och de varnar för att risken för alkohol- och drogmissbruk, våld och övergrepp ökar om de ”ensamkommande flyktingbarnen” lämnas ensamma nattetid.

Dock så är flera av de tillfrågade remissinstanserna positiva till förslaget, däribland instanser som Sveriges Kommuner och Landsting som enligt uppgifter länge velat se ett mer flexibelt regelverk.

Socialstyrelsen kommer nu att bearbeta remissvaren och hoppas inom kort på att kunna fatta beslut. Förändringarna ska gälla tillfälligt från årsskiftet och fram till dess att Socialstyrelsen tagit fram en mer permanent lösning.

Källa:
Socialstyrelsen vill sänka kraven på HVB-hem


  • Publicerad:
    2015-12-04 10:30