LUDVIKA. I ett brev som skickats ut till kommuninvånare i Ludvika uppmanar kommunen privatpersoner att ta in ensamkommande flyktingbarn i sina hem.

I likhet med många andra kommuner har Ludvika ett akut behov av familjehemsplatser för ensamkommande flyktingbarn. För att klara boendefrågan vädjar nu kommunen till allmänheten att överväga om man kan tänka sig att öppna sitt hem för att ta emot en flykting som är under 18 år.

Så inleds brevet som Ludvika kommun har skickat till invånare i kommunen. Kommunen vill nu att privatpersoner som i sin egen bostad kan tänka sig att erbjuda antingen tillfälligt eller mer permanent boende till så kallade ensamkommande flyktingbarn ska höra av sig till kommunen.

Anledningen är alltså att kommunen har stora problem med att hitta boenden åt alla asylsökare som väller in i Sverige och Ludvika. I snitt uppger kommunen att de räknat ut att ett nytt ensamkommande barn flyttar in i kommunen per dag.

Brevet är undertecknat av Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, samt Jan Lindström, tillförordnad kommunchef.

”Ensamkommande flyktingbarn” är i praktiken oftast unga män och många asylboenden i Sverige har drabbats av våldsbrott och Sveriges värsta gruppvåldtäkt ägde rum på ett asylboende i Mariannelund. Att föreslå att svenskar ska inhysa främmande unga män i sina bostäder får ses som ytterst oansvarigt.

Bild på brevet:

textsecure-2015-11-23-145813

Klicka för större bild.

Läsarbilder

Har du som läsare av Nordfront skapat en rolig bild som du tror skulle passa på Nordfront? Eller har du sett något uppseendeväckande som du fångat på bild och vill dela med dig av? Skicka då in dina bilder till nyhetsredaktionen@nordfront.se


  • Publicerad:
    2015-11-23 15:20