DEMONSTRATION. Med en månad och en dag kvar till demonstrationen i Falun kommer här flygblad och affischer för nedladdning, utskrift och spridning.

Ingen svensk ska kunna undgå att få kännedom om att det finns ett verkligt alternativ för den nordiska arbetaren som demonstrerar den 1 maj i år. Hjälp till att sprida denna information på din arbetsplats, bland dina vänner och i ditt bostadsområde genom att dela ut och klistra upp denna propaganda:

 

Sprider du större mängder får du gärna skicka in ett par rader om den utförda aktiviteten tillsammans med en bild här.

Hjälp också gärna till att sprida information om demonstrationen på internet via olika forum och sociala medier. Där kan denna bild användas med fördel.


  • Publicerad:
    2017-03-31 14:28