ÅSIKTSBROTT Rättegången mot de motståndsmän som åtalats för hets mot folkgrupp efter att ha delat flygblad som informerade om judiska seder skulle hållas i veckan. Den fick dock skjutas upp då det visade sig att åklagaren inte visste om det var ett yttrandefrihets- eller tryckfrihetsmål.

Nordfront har tidigare skrivit om fallet där fem personer från Nordiska motståndsrörelsen i Småland åtalas för hets mot folkgrupp efter att ha delat ut flygblad som informerar om judiska seder. Flygbladet informerade bland annat om de ökända ritualerna kring Yom Kippur samt seden med rabbiner som suger upp blodet från penisen på nyfödda pojkar som omskärs.

Men när rättegång skulle hållas tidigare i veckan stötte åklagaren på stora problem. En av de åtalades advokater påpekade att eftersom fallet berörde tryckta flygblad var det ett tryckfrihetsmål och därmed kan åtal endast väckas av Justitiekanslern (JK) och inte av en vanlig åklagare.

Åklagaren hade stora svårigheter att förklara varför han väckt åtal, kan man läsa på Motståndsrörelsen.se. Efter en paus där åklagaren fick ”överlägga med sina kollegor” förklarade åklagaren att grunden för beslutet att väcka åtal var ett yttrande från JK som han dock inte hade tillgång till. Efter ytterligare en paus där rätten överlade hur man skulle gå vidare beslutade man att avvakta i två veckor för att ge åklagaren möjlighet att ta fram yttrandet från JK.

Till Motståndsrörelsen.se säger en av de åtalade, nästeschefen Hampus Maijala, att det inte bara var rättegången som var ett spektakel. Majala uppger att ”förundersökningsarbetet är kantat av slarv och brister från start”.

— Jag kan mycket väl tänka mig att systemet i detta fallet är så pass pressat att det inte kan tillåta att obekväm information om ett visst folks religiösa seder och traditioner kommer till allmänhetens kännedom, att det helt enkelt väger tyngre att väcka åtal än vad det gör att slänga bort samhällets resurser bland alla våldtäkter, skjutningar och mord som har kommit att bli dagliga inslag i Sverige, säger Majala.

Han uppger för Motståndsrörelsens hemsida att han hoppas att målet avskrivs och preskriberas, då händelsen inträffade för över två år sedan.

— Skulle det mot all förmodan gå till allmänt åtal och en fällande dom så kan man kraftigt ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige och svensken ska fråga sig själv varför vissa religioner får kritiseras och andra inte, tillägger Majala.