MASSINVANDRINGEN. Göta hovrätt förlänger både straffen och utvisningarna för de afghanska män som överföll och gruppvåldtog en småbarnsmamma i Kalmar i höstas.

Den 10 september 2017 tog en kvinna i 40-årsåldern en sen kvällspromenad. Hon och hennes man hade under kvällen haft en middagsbjudning med några vänner där de hade druckit alkohol i måttliga mängder. Kvinnan hade känt sig lite påverkad och för att bli pigg till nästa morgon då hon skulle lämna sonen på dagis klockan 08 så valde hon att följa vännerna en bit på vägen hem. På grund av att deras barn sov så kunde inte hennes man följa med.

Kvinnan hade diabetes och började efter att hon skiljts från vännerna känna sig förvirrad, vilket kan hända för diabetiker då insulinnivåerna blir för höga efter en middag med alkohol. Hon ringde därför sin man som lämnade hemmet för att möta upp henne.

På vägen hem längs en gångväg längs Trollbackevägen kom tre afghanska män ikapp och började följa efter henne. Två av männen var Mohammad Gul Nori (19991027-2450) och Bagher Darvishi (19990808), medan den tredje än idag är okänd. Darvishi gick nära och pratade med henne, medan de andra två gick flera meter bakom dem. På Darvishis frågor om hon hade varit ute och festat och på hans försök till närmanden så svarade kvinnan bara att hon var på väg hem och inte var intresserad.

Då kvinnan inte visade något intresse så började Darvishi plötsligt föra in kvinnan mot ett avsides liggande område med kolonilotter. När hon försökte göra motstånd hårdnade hans grepp om henne och även de andra två männen var med och hindrade hennes möjligheter att ta sig tillbaks till gångvägen. En bit längre in i koloniområdet, när de var tillräckligt långt avsides, vräkte de ner henne på marken och skrattandes som om det hela var roligt så drog de av kvinnan kläderna och började våldta henne en i taget. Först Darvishi, sedan Nori och sist den tredje mannen.

Inledningsvis höll de andra två fast hennes armar medan Darvishi våldtog. Under våldtäkten tog Darvishi ett foto av Nori när han satt poserandes bredvid den liggande kvinnan med hennes bröst i ena handen och den andra handens långfinger pekandes mot kvinnan. Den tredje mannen verkade inte klara av att genomföra ett fullständigt samlag när han våldtog henne och hånades lite för detta av de andra två. När männen var klara gick de bara därifrån.

Kvinnan samlade ihop sina kläder och tog sig tillbaks till gångvägen där två poliser kort därefter hittade henne i ett uselt skick. Poliserna hade kommit till platsen eftersom de hade fått ett samtal från kvinnans man då han inte hade kunnat hitta henne när han gick ut för att möta upp sin fru.

Senare dömdes Nori och Darvishi av Kalmars tingsrätt för grov våldtäkt. På grund av att båda var registrerade som under 18 år så stannade straffen vid sluten ungdomsvård i 1 år och 2 månader respektive 11 månader. Båda dömdes till utvisning i 10 år. Det fanns enligt Migrationsverket utvisningshinder för Nori vid tiden för tingsrättsdomen, men rätten menade att det ändå skulle dömas till utvisning eftersom läget i Afghanistan kunde vara ändrat om ett drygt år och att en ny prövning kunde göras då.

Göta hovrätt skärpte sedan straffen för de båda männen till 2 år och 6 månaders fängelse för Nori och 1 år och 2 månader sluten ungdomsvård för Darvishi samt 15 år utvisning för båda. Att straffen skärptes beror på att hovrätten värderade straffvärdet som lite högre och att Nori av dem bedömdes vara över 18 år gammal. Straffvärdet för den grova våldtäkten med de förnedrande inslagen låg enligt hovrätten på 5 år för en vuxen man på 21 år, vilket med straffrabatter och påföljdsval för en som är 18 år och för en som är 16 år och 10 månader enligt svenskt rättssystem landar på de straff som hovrätten utdömde.

På sidan 7 i hovrättsdomen kan man läsa angående den ändrade åldersbedömningen av Nori:

När det gäller Mohammad Gul Nori konstaterar hovrätten att enligt det i målet åberopade rättsmedicinska utlåtandet talar de genomförda undersökningarna, som utfördes i maj 2017 avseende visdomstand och lårben, för att Mohammad Gul Nori var 18 år eller äldre vid tidpunkten för undersökningarna. Även i Migrationsverkets beslut den 27 oktober 2017 angående Mohammad Gul Noris ansökan om uppehållstillstånd fann verket att det rättsmedicinska utlåtandet i den processen talade för att Mohammad Gul Nori var 18 år eller äldre redan sommaren 2017. […] Vid angivna förhållanden anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det är mest sannolikt att Mohammad Gul Nori var 18 år vid tidpunkten för brottet grov våldtäkt.

Vidare kan man på sidan 7 i hovrättsdomen läsa om resonemanget för det högre straffvärdet och det ändrade påföljdsvalet:

Enligt hovrättens bedömning är dock straffvärdet i nu aktuellt mål något högre eftersom det här är fråga om tre för målsäganden helt främmande personer som våldtagit henne och då gärningsmännens tillvägagångssätt, att handgripligen föra bort målsäganden till en mer undanskymd plats, får anses än mer hänsynslöst. Vid angivna förhållanden anser hovrätten att straffvärdet uppgår till fängelse fem år för en vuxen person.

[…]

Vid angivet straffmätningsvärde och med beaktande av brottets allvar finns det i detta fall särskilda skäl att bestämma påföljden till fängelse. Det saknas vidare utrymme att välja någon annan påföljd än fängelse. Då Mohammad Gul Nori var 18 år vid gärningen kan påföljden inte bestämmas till sluten ungdomsvård. Vid angivna förhållanden ska påföljden därför bestämmas till fängelse två år och sex månader.

På sidan 8 i domen skriver hovrätten:

Återreseförbudets längd ska, med hänsyn till straffvärdet, bestämmas till 15 år.

Hovrätten ansåg att kränkningen som fotograferingen av kvinnan utgjorde var lite värre än vad tingsrätten bedömde och höjde därför även skadeståndet en aning.

Att Nori och Darvishi kunde identifieras berodde på att det fanns DNA-spår i form av sperma från två individer och att polisen misstänkte att gärningsmännen bodde på ett visst HVB-hem. Därför blev det träff i registren efter att DNA-prov hade tagits. Den tredje mannen hittade de aldrig något DNA ifrån, vilket troligen berodde på att han inte hade lyckats fullfölja samlaget.

Söker man på nätet så hittar man en artikel i tidningen Barometern från januari 2016 där Nori påstås vara 15 år gammal.

Klicka för större bild.

Det torde vara uppenbart för var och en att det inte är en 15-åring man ser på bilden. Den rättsmedicinska undersökningen visade bara att Nori var äldre än 18 år, varför hovrätten räknade 18 år som hans ålder, men faktum är att han mycket väl kan vara ännu äldre än så.

Här är två av Noris ID-kort.

Klicka för större bild.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se

Källor:
Kalmar TR B3154-17 Dom 2918-04-25
Göta HR B1354-18 Dom 2018-07-06
Redo för första skoldagen i livet


  • Publicerad:
    2018-07-11 14:20