INRIKES. Under torsdagen deltog hundratals människor runt om i Sverige i en ljusmanifestation mot de nya asyllagarna. Enligt #vistårinteut är det ett sätt att uppmärksamma årsdagen för när de nya lagarna började praktiseras retroaktivt.

Under torsdagen anordnades ljusmanifestationer runt om i landet ledda av rörelsen #vistårinteut. Hundratals människor deltog i manifestationen för att uppmärksamma årsdagen då Sverige började praktisera de nya asyllagarna retroaktivt. Bara i Göteborg deltog 800 människor i ett fackeltåg från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg där manifestationen avslutades med tal.

De nya lagarna som börjat praktiseras retroaktivt innebär att ”barn” tvingas genomgå nya åldersbestämmelser. Om ”barnet” faktiskt skulle visa sig vara ett barn får han eller hon stanna i Sverige tills denne blir 18 år. Därefter finns det en risk för utvisning om det inte är så att det finns tydliga skäl till asyl.

Magdalena Runeson, som arbetar på Torrekulla asylboende i Mölndal, anser att lagen är en skitlag. Hon anser att asyllagarna är den verkliga systemkollapsen och på frågan om ifall Sverige har möjlighet till att ta emot alla asylsökare som kommer hit svarar hon:

— Vi kan ta emot alla som vill! Inom några år kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring i det här landet. Varför inte ta vara på dem som redan kommit?

Rörelsen #vistårinteut är en rörelse som består av 7 000 personer som i sitt arbete eller under ideella uppdrag möter så kallade ensamkommande. Rörelsen samlas gemenast kring fem krav de anser bör införlivas för ett humant samhälle. Läs kraven nedan.

  1. Att Sverige återgår till att följa barnkonventionen.
  2. Att Sverige slutar tvinga barn i asylprocess att bevisa sin ålder för att få skydd.
  3. Att Sverige stoppar inhumana tvångsavvisningar.
  4. Att Sverige bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer.
  5. Att Sverige inför humana asyllagar.

— Vi ger aldrig upp, säger Magdalena Runeson.

Källa:
Hundratals tågade mot nya asyllagar


  • Publicerad:
    2016-11-25 08:10