MJÖLK. En varumärkesexpert ser i en DN-artikel ”klimatkorrekt” produktion av mjölksubstitut som etiskt överlägsen produktion av mjölk – förutspår därför kommande segrar för Oatley mot Arla.

Förra året utspelade sig en reklamkamp mellan företagen Arla och Oatley, som delägs av den kinesiska staten. I augusti hade Arla en reklamkampanj där man presenterade slogans som ”Bara mjölk smakar mjölk” och använde ord som ”pjölk” och ”trölk”, vilka syftar till att ironisera över mjölksubstitut.

Oatey hävdade då att de innan Arlas kampanj hade varumärkesskyddad dessa ord för mjölksubstitut. Arla förnekade emellertid detta. Oatley hade därefter en egen reklamkampanj med en slogan som blev känd: ”Spola mjölken”. Sedan dess har det spekulerats om vilket företag som tjänade mest på denna reklamkamp.

Artikelförfattaren Marit Sundberg hänvisar i artikeln till ”varumärkesexperten” Tony Apéria vid Företagsekonomiska Institutet, Stockholms Universitet. Denne menar att Oatley gick vinnande ut reklamstriden mellan de två företagen eftersom de lade ner mindre pengar på sin reklamkampanj än vad Arla gjorde och ändå nådde ut i stor skala med ”Spola mjölken ”- kampanjen.

Apéria ser Oatley som favorit i kommande reklamstrider med Arla. Han tror att reklamkampanjer för mjölk kan ”slå tillbaka” mot Arla då han ser det som allmänt vedertaget att mejerivaror och kor är skadligt för klimatet.

Arlas sverigechef Patrik Hansson menar till skillnad från Tony Apéria att konflikten med Oatley inte har påverkat Arlas mjölkförsäljning och siffrorna för 2019 som presenteras i artikeln talar för att han har rätt: Försäljningen ökade under 2019 från 10,4 till 10,5 miljarder euro och vinsten per kilo mjölk ökade från 0,364 till 0,366 euro. Inga siffror för Oatley redovisas i artikeln.

Mjölkförsäljningen har, menar Hansson, minskat de senaste 30 åren men det beror på att traditionella mjölkprodukter minskat medan nischade produkter såsom laktosfria mejerivaror istället har ökat. Mjölk är dessutom bara ett segment i produktutbudet, påpekar han, och förklarar att Arla nu satsar på att erövra marknadsandelar inom ostsegmentet.

Källa:
Efter reklambråket med Oatly – svag vinstökning för Arla


  • Publicerad:
    2020-02-25 23:35