NORDFRONT Härnösandspolisen lyckades trots sin utdragna utredning inte förmå en åklagare att åtala Martin Saxlind för brott mot ordningslagen, då bevisningen var för undermålig.

Som Nordfront tidigare rapporterat utsattes tidningens chefredaktör, Martin Saxlind, för en husrannsakan den 29 september i år. Den från polisens sida påstådda förklaringen till husrannsakan var att Saxlind misstänktes ha arrangerat en minnesmanifestation för att hedra Tommie Lind veckan efter mordet på honom förra året, vilket enligt polisen rubricerades som ett brott mot ordningslagen.

Polisens utredning möttes dock snabbt av motgångar då samtliga beslag som gjordes hemma hos Saxlind hävdes av Härnösands tingsrätt. Rätten konstaterade i sitt beslut att det var oproportionerligt att göra en husrannsakan för en misstanke om ett så ringa brott samt att polisen inte hade rätt att gå igenom Saxlinds datorer och hårddiskar med hänvisning till att dessa innehåller källskyddat material.

Trots detta bakslag valde polisen att fortsätta utredningen och kallade Saxlind på förhör.

— Polisen höll ett kort telefonförhör med mig där jag förklarade att på grund av att polisen ljugit för mig under utredningens gång var jag inte intresserad av att svara på några frågor. Utöver det nekade jag till brott och sa att jag uttalar mig i en eventuell rättegång, säger Martin Saxlind till Nordfront.

Åklagaren vill inte väcka åtal

Nyligen färdigställde polisen sin utredning av ärendet och skickade den till åklagarmyndigheten då man ansåg att åtal borde väckas.

I tisdags valde dock kammaråklagare Hanna Flordal att gå emot polisen då hon beslutade att åtal inte kommer väckas. ”Det föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal, eftersom man med hänvisning till bevisningen på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom”, skriver åklagaren som motivering till sitt beslut.

— Det här är en positiv nyhet och ett korrekt beslut av åklagaren. Härnösandspolisen har varit helt snett ute i hela sin utredning och jag har lämnat in klagomål mot dem till både JO och JK, säger Saxlind om den nu avslutade polisutredningen.