ÖVERVAKNING En utredning har kommit fram till att slopa tillståndskraven för kameraövervakning, men enbart för myndigheter. Tillståndskravet förväntas slopas 1 juli 2025.

En ny utredning föreslår att det ska bli enklare att kameraövervaka på offentliga platser. För kommuner, regioner och myndigheter föreslås det till och med att slopa tillståndskravet helt.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) påstår, enligt TT, att det finns en stark efterfrågan från kommuner att använda kameraövervakning och att regeringen strävar efter att minska byråkratin.

Enligt förslaget från utredningen skulle tillståndskravet för kameraövervakning på offentliga platser avskaffas från den 1 juli 2025 för kommuner, regioner och myndigheter.

Det föreslås även att ingen anmälningsplikt ska krävas för kameraövervakning. Istället ska dokumentation lämnas till en tillsynsmyndighet vid behov.

En undersökning från tidigt 2023 visade att 71 procent av svenskarna stödde kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentliga platser.