INSÄNDARE. I strid med grundlagen kräver den svenskfientlige chefredaktören på judiskägda Aftonbladet, Anders Lindberg, att politisk opposition i form av så kallade ”nazister” stoppas från att delta i det politiska samtalet i Almedalen.

CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Den folkfientlige chefredaktören Anders Lindberg kräver i en krönika i judiskägda Aftonbladet att politisk opposition i form av så kallade ”nazister” hindras från att delta i det politiska samtalet i Almedalen.
Lindberg beskriver hur han mötte Peter Gustavsson, kommunikatör på ABF i Almedalen. Gustavssons händer lär ha skakat efter att han mött medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen i ett tält. Lindberg nämner även att godisskålarna efteråt var fyllda med morötter i stället för godis.

– Nazisterna gick bara in i vårt tält och började tjafsa, hävdade Gustavsson.

Anders Lindberg menar i sin krönika att ”väven i det demokratiska samtalet” därmed trasades sönder. Politisk opposition deltar alltså på ett för Anders Lindberg ”olämpligt” vis i det demokratiska samtalet, vilket han nu vill att polisen stoppar.

Aftonbladets krönikör inleder sitt alster med en målande beskrivning av hur vänsterextrema Revolutionära Fronten begick grova kriminella övergrepp på oliktänkande genom att om nätterna kasta in brandbomber i bostäder, skära sönder däck, klottra hot och hugga i människors ytterdörrar. I en ”gryningsräd” år 2013 ska polisen bland annat ha beslagtagit gatustridsvapen, spjut och brandbomber.

Eftersom terrorgruppen Revolutionära fronten krossades 2013 av ett par gryningsräder vill Aftonbladet att ett lagligt parti med laglig verksamhet ska behandlar likadant. På bilden syns vänsterterroristerna Dennis Miraballers (vänster) och Nick Staffas (höger).

Inte bara kriminella våldsverkare utan även Chicagogangstrar från 1920-talet kopplas på ett oklart sätt ihop med Nordiska motståndsrörelsen. Med hänvisning till hur polisen kämpat mot organiserad brottslighet som vänsterextremisterna i Revolutionära Fronten och ”den legendariske gangsterbossen Al Capone” som ”styrde Chicagos undre värld” kräver Anders Lindberg att polisen ska behandla den politiska oppositionen i dagens Sverige på samma sätt.

På Nationalencyklopedins hemsida beskrivs begreppet yttrandefrihet:
”I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna (dvs. staten) tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Åsiktsfriheten är grundlagsskyddad genom bestämmelser i regeringsformen (RF).”

Denna lag gör det tydligt att det inte går att förbjuda oönskad politisk opposition. Lindberg låter sig dock inte hindras av detta, utan delar frikostigt med sig av tips om hur demokratin kan förbigå grundlagen. Han vill nämligen att miljöförvaltning, socialtjänst, Skatteverket och Försäkringskassan ska samverka för att försvåra Nordiska motståndsrörelsens lagliga rätt att bedriva politik.

Han har dock vissa svårigheter att motivera ett förbud av Nordiska motståndsrörelsen då dessa inte har begått några brott. Det låter han sig dock inte hindras av utan räknar upp en mängd ickebrott som att en kvinna som antastade Nordiska motståndsrörelsen under förra året ramlade omkull efter att ha försökt tillskansa sig en banderoll. Han anser dessutom att polisen kan återuppta nerlagda förundersökningar och göra nya försök att åtala.

Anders Lindberg tipsar även polisen om att de kan flytta på personer som stör den allmänna ordningen eller för att avvärja brott. Den folkfientlige journalisten likställer därmed ett deltagande från oönskad politisk opposition med ett störande av den allmänna ordningen eller ett brott.

Inte heller justitieminister Morgan Johansson ser med nådiga ögon på grundlagen:

– Nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten. Men nazistiska och andra högerextrema organisationers aktivitet har ökat på senare år och därför måste vi vidta skarpare åtgärder, har Johansson sagt.

Att landets justitieminister påstår att politiska motståndares åsikter inte är åsikter utan ”ett brott” brukar bara förekomma i diktaturer. Johansson är mer poetisk i sitt ”… ett brott mot mänskligheten” men ändå ute på mycket djupt vatten. Nordiska motståndsrörelsen har inte begått några brott mot mänskligheten, och det vet Morgan Johansson. Men han vet också att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så uppfattas den till slut som sanning.

Sverige förtjänar bättre än att styras av sådana kreatur som förekommer i diktaturer. Sverige förtjänar bättre än att ha media och public service som medvetet hamrar in lögner i folkets medvetande. Måtte denna hemska tid bli en kort tid i historien och måtte svenska folket snart bli fria att få tänka fritt, uttrycka sina åsikter fritt och fritt få välja vilken politisk åsikt de vill stödja utan att jagas av systemets huliganer.

/Annelie Svensson

Källa:
Nu får det räcka med nazister i Almedalen


  • Publicerad:
    2019-07-09 19:20