INSÄNDARE. Pseudonymen U. skriver i den här insändaren om boken ”De skapade ett blodigt 1900-tal”.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Under 1900-talet var det värsta som drabbade världen, det första och andra världskriget och spridandet av kommunismen.

Frågan som vi alltid måste ställa oss är: Har verkligen sanningen berättats om dessa händelser och vad har utelämnats?

E-boken med titeln «They Created a Bloody 20th Century, a critical review of Zionist power and German moral guilt relief», sägs vara skriven med historisk korrekthet som målsättning. Den finns också på svenska.

Boken börjar med att beskriva sionismen och de onda krafter som hade sin bas i London i början av 1900-talet. En grupp som senare fick namnet The Secret Society, vilket perfekt illustrerar att deras verksamhet skulle hållas i skymundan för allmänheten.

Denna grupps hat riktade sig mot Tyskland. En nation som sedan sitt grundande som stat hade upplevt en uppseendeväckande ekonomisk boom.

Ett land som var fräckt nog att konkurrera med brittiska produkter på världsmarknaden var förstås inget som kunde accepteras. Tyskland måste förstöras.

Men om man inte har en egen armé, hur går man till väga? Svaret på denna och många andra frågor besvaras utförligt i denna bok.

Boken beskriver också hur Balfourdeklarationen kom till och varför det var nödvändigt att få med USA i första världskriget och så förlänga det.

Fredsfördraget i Versailles var inget fördrag utan ett diktat som helt lade skulden för kriget på Tyskland. I själva verket var det en ny krigsförklaring som Tyskland tvingades signera under hot, eftersom dess befolkning svalt på grund av den brittiskt ledda sjöblockaden.

Under åren efter första världskriget led Tyskland svårt under flera våldsamma, judiskt ledda kommunistiska uppror. Nationalsocialismens framväxt satte ett stopp för dem men motiverade sionister att 1933 igen ropa efter krig och förstörelse: «Judea Declares War on Germany».

Målet denna gång var inte bara att förstöra Tyskland ekonomiskt och politiskt, men också att utrota det tyska folket som sådant.

Det är någonting som blir speciellt uppenbart när man betraktar de massiva terrorbombningarna och de ohyggliga grymheter som begicks av de allierade mot tyska civila och krigsfångar under andra halvan av och under de första åren efter andra världskriget.

Denna bok tar upp The Holocaust med stort «H» men sätter också fingret på många än värre folkmord eftersom de drabbade helt oskyldiga: The Armenian Shoah, The Gulag Archipelago och Holodomor i främst Ukraina.

Frågan som väcktes medans jag läste var: Varför har det berättats så lite om dessa andra folkmord utan stort «H»? Kan det bero på att det var en annan etnisk grupp som stod bakom dem?

Jag ser denna bok som en viktig ögonöppnare, inte minst för att även idag lider värdens nationer under en liten grupps mörka agenda. En grupp som efter att ha skaffat nästan total kontroll över den globala finans- och mediavärlden, nu också strävar efter full politisk kontroll genom ett förgörande av nationalstaterna. Det effektivaste vapnet i deras händer idag är migrationsvapnet för vilket Renaud Camus myntade begreppet The Great Replacement.

«Massorna har aldrig törstat efter sanning. Den som kan servera dem illusioner är snabbt deras herre; Den som försöker förstöra deras illusioner är alltid deras offer.» Gustave Le Bon.

«När historieskrivningen är fastskriven i lag är endast en sak säker – den är en lögn.»

/U.


  • Publicerad:
    2020-03-16 12:50