RECENSION. Gunnar Andersson har läst Hans Myrebros bok om vilka som ligger bakom de största katastroferna i världen under 1900-talets första halva.

I denna historie-orienterade bok gås de mest avgörande och för mänskligheten katastrofala skeendena under 1900-talets första halva igenom. De kommunistiska revolutionerna runt om i Europa och dess följder för folket, första världskriget och dess efterföljande ”fredsfördrag”, liksom andra världskriget och de allierades efterkrigstida dödsläger kom alla att spela en avgörande roll för dess arkitekter; den sionistiska självutnämnda elit som styr världen än idag. Som en del i deras krigsbyte, men knappast det enda de fått, finns palestinsk mark och på denna bildades staten Israel.

Enligt boken och dess tydliga källhänvisning var dessa sionister inte bara arkitekterna. Även bland lobbyisterna, förhandlarna, rådgivarna, finansiärerna, propagandisterna och i vissa fall utförarna, var människor med etnisk judisk härkomst klart överrepresenterade i toppen. De organiserade sig exempelvis i början av seklet i föregångare till Bilderberggruppen och hade prominenta medlemmar så som Rothschild och Rockefeller.

Boken väver samman de olika händelserna, katastroferna och krigen väl och visar tydligt på kopplingen mellan allt. Exempelvis fastslår författaren att andra världskriget egentligen är samma krig som första världskriget, men med en vapenvila emellan. Utan första världskriget hade aldrig andra världskriget kommit till stånd. Det andra världskriget initierades av samma krafter som det första och med precis samma målsättning; att krossa utmanaren Tyskland och utrota det germanska folket.

Boken är enkel, lättläst och pedagogiskt upplagd och upprepar hellre saker och ting en gång för mycket än att riskera att inte låta dig hänga med. Förutom tydliga källhänvisningar innehåller boken också till stor del citat för att visa på olika samband och skeenden. Det är befriande att författaren knappast skräder orden när det kommer till att faktiskt kalla en spade för en spade och en jude för en jude. Judar som omnämns är det för övrigt gott om i boken.

Allt är dock inte positivt och det skulle därför vara oärligt om recensionen slutade här. Dels tycks författaren, trots stor vunnen klarhet i många andra känsliga frågor, ha gått på en del av de lögner som spridits om de tyska nationalsocialisterna och återger därför dessa som sanning i boken. Förvisso får de inte i närheten så stort fokus som i andra böcker som berör samma historiska skeenden utan nämns här mer bara i förbifarten, men det är ändå lite störande. Ett alternativ till detta, som jag själv finner mer troligt, är istället att det är ett medvetet val författaren gör att återupprepa dessa lögner för att försöka undgå att själv bli stämplad som nazist. Nationalsocialismen jämförs också med sionismen – som liknande läror fast den ena för det judiska folket och den andra för det vita. En tes jag då rakt inte delar.

En annan sak som är lite irriterande är att boken hoppar lite mellan olika typsnitt och har en del korrekturläsning och därefter korrigering att önska. Nog för att få böcker är helt felfria gällande detta och inte heller är det vansinnigt mycket fel, men tillräckligt för att jag personligen ska störa mig på det.

Jag anser dock att man kan ha överseende med dessa negativa saker och att den positiva upplevelsen av boken med god marginal överväger det negativa. Framförallt tycker jag att avsnitten om första världskriget var givande då denna världshändelse är kraftigt underskattad i annan historieskrivning i jämförelse med andra världskriget och i mer nationell litteratur utgör detta inget undantag.

Boken på över 230 sidor i mjukpärm finns att köpa för 195 kr inklusive frakt hos antingen förlaget självt eller på Greenpilled.com. Önskar du fler argument mot sionismen ur ett historiskt perspektiv samt vill få belägg för deras inblandning i de bägge världskrigen och mer kunskap kring hur de kommit dit de är idag, så är det väl investerade pengar.


  • Publicerad:
    2019-03-13 10:05