CENSUR. Alex Jones, Louis Farrakhan, Paul Nehlen och Paul Joseph Watson med flera bannlyses permanent av det judiska Facebook för att de anses vara farliga individer.

Permanent bannlysta från judiska Facebook.

Drevet mot opinionsbildare som har andra infallsvinklar är de judiska medierna, sociala plattformarna och lobbyorganisationerna blir allt hetsigare.

2 maj meddelade Facebook att man bannlyser en rad så kallade ”farliga individer” från att förekomma på den sociala plattformen.

Bland de mest kända opinionsbildarna återfinns afrikanen Louis Farrakhan som i USA grundade och leder Nation of Islam.

Rörelsens mål är att skapa en svart raslig homogen stat utan att behöva beblanda sig med vita, bruna eller judar.

Det är tack vare Farrakhans forskarteam som det numera är allmänt relativt känt att slavhandeln i Amerika främst bedrevs av judar, inte av vita. Farrakhan kritiseras ofta för antisemitisk retorik.

Alex Jones och hans InfoWars bannlystes nyligen från Youtube. Nu gör alltså Facebook gemensam sak med deras klanmedlemmar på Youtube.

Paul Joseph Watson som tidigare arbetade för Alex Jones är känd för sin mycket starka kritik av islamiseringen av Europa och för sin antifeminism är också bannlyst.

Den homosexuelle juden Milo Yiannopoulos som uttryckt sitt stöd för pedofili stängs också av eftersom han är en vältalig antifeminist och därmed anses vara en farlig individ.

Före detta republikanen Paul Nehlen som ställde upp i valen 2016 och 2018 för att representera Wisconsin i kongressen bannlyses också.

Wikipedias inledande beskrivning av Nehlen är att han är en ”vit amerikansk vitmakt nynazist” som ”förlorade” båda val han ställde upp i.

Till valet 2018 hade Nehlen akademikern Kevin MacDonald som talesman. För ett år sedan stängdes Nehlen av från Twitter efter judisk hets efter att i en intervju i judiska medier vägrat ta avstånd från sina påståenden om den judiska makten.

Nathan Stolpman som driver Youtubekanalen Lift the Veil och som själv upprepade gånger har stängts av, skuggbannlysts och genom bevisad manipulering från Youtube förlorat stora delar av sin följarskara påpekar att många tidigare har bannlysts från Facebook efter att ha hjälpt Donald Trump att komma till makten. Därför kan det stämma som Paul Joseph Watson slängde ur sig, att de bannlysts av politiska skäl, menar Stolpman.

— CNN Business journalisten [afrikanen] Oliver Darcy som var en av dem som fick bort Alex Jones från Twitter, säger Stolpman. Rapporteringen nu, om Facebook, var koordinerad så att alla stora nyhetsbolag rapporterade nyheten inom några minuter till inom en timme när den släpptes, fortsätter Stolpman och tillägger att nyheten från Facebook sattes ”på vänt” till angivna tider då nyheten skulle släppas.

Skälen till detta är okända, men antyder att åtgärden och hanteringen av nyheten ingår i en marknadsföringskampanj för Facebook, säger Stolpman:

Judiska ADL hyllar judiska Facebook
Den judiska lobby- och hatorganisationen ADL hyllar Facebook för sin censur av de avstängda ”farliga individerna” och skriver om ”beslutet att ta bort Louis Farrakhan, Alex Jones och andra trångsynta individer från Facebook”:

Det är viktigt att sociala plattformer fattar policybeslut som bekämpar hat och därför välkomnar vi denna åtgärd som Facebook borde ha genomfört för länge sedan.

Ändå räcker det inte för att teknikföretag ska göra kampen mot hatet en del av deras publiceringsstrategi. När Facebook förra året fattade liknande beslut kunde extremister och deras anhängare kringgå sådana åtgärder. Vi får vänta och se hur Facebook svarar på den utmaningen.

Företagen måste också erkänna att förbud mot att någon person eller ledare inte löser problemet med andra på deras plattformar som på något sätt är förbundna med ledarna, eller att det nödvändigtvis bromsar flödet av liknande hatiska idéer. Därför kommer sådant gift trots dessa bannlysningar sannolikt att finnas kvar.

Facebook och andra plattformar måste tillämpa samma grad av energi och intensitet för att ta itu med detta problem som de har för att driva andra aspekter av sina affärer.

Vi uppmuntrar därför Facebook att dela mätbar information om framgången eller misslyckandet av detta initiativ, med ADL eller andra organisationer. Oavsett om det sker genom externa granskningar eller någon annan kontrollerbar rapporteringsmekanism, behöver vi insyn för att kunna bedöma dess prestanda.

Kommentarerna på Twitter är än så länge sparsamma till antalet, men Adam GreenWe Are Change skriver ”ADL är en judisk makt-organisation som hatar Amerika och yttrandefrihet!”

”Mr Thwackum’s Ghost” skriver: ”Välkomna till Sovjetunionen, alla!” vilket kan betraktas som fyndigt eftersom Sovjetunionen byggdes av judisk makt.

Källor:
Facebook and Instagram ban Infowars, Milo & Farrakhan as ‘dangerous’
Facebook Bans ”Dangerous Individuals” Alex Jones, Milo, PJW
ADL Statement on Facebook’s Decision to Remove Louis Farrakhan, Alex Jones and Other Bigots from Platform
Twitter/Jonathan Greenblatt, ADL
Wikipedia/Paul Nehlen


  • Publicerad:
    2019-05-03 13:35