INSÄNDARE. Henrik Andersson har tråkiga nyheter som alla inaktiva nationalister tyvärr har missat.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Jag måste tyvärr meddela att Sveriges högst värderade Någon Annan har avlidit. Någon Annans död skapar en vakans som blir svårt att fylla. Någon Annan har arbetat för Sveriges välfärd sedan den startade sin verksamhet. Någon Annan gjorde långt mer än en normal persons arbetsinsats. Så fort ett jobb skulle utföras, som var obehagligt, jobbigt eller krävde det allra minsta civilkurage blev reaktionen: ”Låt Någon Annan göra det.” Så fort det fattades pengar så blev reaktionen: ”Låt Någon Annan betala.”

Det var allmänt känt att Någon Annan under sin levnad gjorde en oerhörd insats för Sverige. Så fort det fanns behov av frivilliga eller fanns behov av mer pengar utgick alla från att Någon Annan skulle ställa upp. Någon Annan var en underbar människa som ibland föreföll övermänsklig. En enda person kan bara göra en begränsad arbetsinsats. Sanningen att säga förväntade sig alla alldeles för mycket av Någon Annan. Någon Annan föregick alltid med gott exempel. Nu är Någon Annan borta och vi undrar vad vi nu ska ta oss till? Vem ska göra allt det som Någon Annan gjorde? Vem ska betala allt det som Någon Annan betalade? Vi måste inse att vi hädanefter inte kan vara beroende av Någon Annan. Vi måste göra det själva nu. Vi kan inte fortsätta att leva på Någon Annans bidrag!

I den nationella världen är det landssorg. Det var alltid Någon Annan som skulle stoppa massinvandringen, skriva insändare, dela ut flygblad, vara fanbärare, demonstrera, intervjuas i TV och organisera möten. Det var alltid Någon Annan som skulle bekosta materialet och hyran för lokalen. Det var alltid Någon Annan som skulle vara ansvarig utgivare och juridiskt ansvarig.

Kom igen nu, Någon Annan är död och det är bara du och jag kvar nu.

/Henrik Andersson


  • Publicerad:
    2015-11-08 20:45