Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Annie Åkerhielm

18 november 1869 Denna dag föddes författarinnan Annie Åkerhielm som var en konservativ samhällsdebattör och sedermera övertygad nationalsocialist.

Emanuel Moravec – tjeckisk nationalist som blev nationalsocialist

5 maj 1945  Denna dag tar den tjeckiske militären och politikern Emanuel Moravec sitt liv i samband med Tredje rikets fall.

INSÄNDARE: Det finns ingen väg tillbaka!

INSÄNDARE. Henrik Andersson skriver om att det gamla Sverige inte kommer komma tillbaka och att det som behövs är radikala idéer för framtiden.

INSÄNDARE: 10 fördelar med att vara nationalsocialist!

INSÄNDARE. I den här insändaren beskriver Henrik Andersson 10 fördelar med att vara nationalsocialist.

INSÄNDARE: Den första mångkulturalisten

INSÄNDARE. Henrik Andersson skriver i den här insändaren om likheterna mellan Alexander den store och dagens maktelit.

Mångkultur är ett demokratiprojekt!

KRÖNIKA. Den demokrati som makthavarna propagerar för vill ha ett mångkulturellt samhälle, skriver Henrik Andersson.

INSÄNDARE: Det finns två sorters demokrati – del 3

INSÄNDARE. Henrik Andersson avslutar här sin insändarserie om demokratin med att hävda att båda varianterna av demokrati är av ondo då de inte tar ställning för den egna rasens överlevnad.

INSÄNDARE: Det finns två sorters demokrati del 2

INSÄNDARE. Henrik Andersson utvecklar här sina tankar om de två olika sorternas demokrati som han anser att det finns. Detta görs med hjälp av Filipinernas folkvalde president Rodrigo Duterte som ogillas av många västerländska demokrater.

INSÄNDARE: Det finns två sorters demokrati

INSÄNDARE. Henrik Andersson påpekar i den här insändaren att det historiskt funnits åtminstone två former av demokrati och att de som talar om demokrati än idag ofta är oense om vad som är demokratiskt kontra antidemokratiskt.

Rudolf Kjellén – mannen som myntade begreppet folkhemmet och nationalsocialism!

HISTORIA. Henrik Andersson sammanfattar här kortfattat den svenske politikern och akademikern Rudolf Kjelléns liv och politiska gärning på dennes födelsedag.

INSÄNDARE: Norden är viktigast!

NORDEN. Henrik Andersson argumenterar i den här insändaren för att det nordiska perspektivet är det rätta.

INSÄNDARE: Mussolinis liv och död

INSÄNDARE. Henrik Andersson vill i denna insändare uppmärksamma Benito Mussolini på dennes dödsdag.

INSÄNDARE: Någon Annan har avlidit!

INSÄNDARE. Henrik Andersson har tråkiga nyheter för alla inaktiva nationalister.

INSÄNDARE: En tankeställare för oss alla!

INSÄNDARE. Henrik Andersson reflekterar i den här insändaren kring betydelsen av att Pär Öberg igår blev den första nationalsocialistiska kommunpolitikern i modern tid.

INSÄNDARE: En man som drivs av rädsla!

INSÄNDARE. Henrik Andersson skriver om en föreläsning han lyssnade på.

En nationalsocialist ur tiden

Den 28 juni avslutade Göran Oredsson sin livsbana  Henrik Andersson ger en kort summering av Oredssons livsgärning.