INRIKES. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har avslagit en anmälan från en muslimsk elev som krävde att få ledigt några timmar varje vecka för att kunna delta i fredagsbönen.

Det var under våren 2016 som en muslimsk elevs gode man anmälde Wisbyskolan på Gotland till Diskrimineringsombudsmannen efter att de nekat eleven ledigt ett par timmar i veckan för delta i den muslimska fredagsbönen. En lärare var beredd att ge pojken extra uppgifter för att kompensera för den återkommande frånvaron men rektorn sa nej.

Efter en granskning konstaterade DO för det första att gymnasieskolan är frivillig men att de som valt att börja på gymnasiet har närvaroplikt. Dessutom konstaterade DO att lärare och rektor får enligt gymnasieförordningen ge elev ledigt vid enstaka tillfällen, så länge eleven når målen i undervisningen, men reglerna öppnar inte för återkommande ledighet under en hel termin.

Diskrimineringsombudsmannen har därför avslagit elevens anmälan då de menar att religionsfriheten inte har kränkts i det här fallet.

Källa:
Inte diskriminering att neka skolledigt för fredagsbön


  • Publicerad:
    2017-08-03 10:25