INTERVJUSERIE. Livsstilsredaktör Paulina Forslund har intervjuat tre kvinnor från Nordiska motståndsrörelsen. Först ut är Maria Pöysti från Finland.

20130922_kvinnlig_aktivism

Det har skrivits åtskilliga artiklar samt hållits föredrag kring ämnen som rör kvinnans roll i nationalsocialismen. Nyfikenheten tycks vara stor. Från internt håll, inom den nationella rörelsen överlag men även bland andra. Jag har alltid hävdat att kvinnans engagemang för saken är oerhört viktig för att nå dit vi vill. Så nu tänkte jag ge er läsare chansen att ta del av tre unika intervjuer. Jag har valt att låta kvinnor från Sverige, Norge samt Finland svara på tretton korta och koncisa frågor som rör ämnet kvinnlig aktivism men även sådana som tar upp synen på manligt och kvinnligt samarbete. Nedan följer intervjun med Maria Pöysti:

Hur länge har du varit med i Motståndsrörelsen?
Jag har varit med i Motståndsrörelsen under ett halvårs tid, så jag är en ganska ny medlem.

Vad fick dig att fatta beslutet om att bli aktiv?
Jag beslutade mig långt innan jag fyllde 18 år att jag skulle ta detta steg mot aktivism. Redan då hade jag tröttnat på att bara vara en åskådare till den här destruktiva utvecklingen – jag ville göra något. Jag vaknade upp på allvar i 15-årsåldern och började ifrågasätta de inlärda ”sanningarna”. Det tog mig inte lång tid att förstå att nationalsocialismen är det enda alternativet till det nu rådande systemet och en nödvändighet för att rädda vårt folk och vår ras från att dö ut. Jag beslutade mig för att bli aktiv trots att det på vissa sätt försvårat min livssituation. Jag anser nämligen att livet är för kort för att invänta ”bättre tider”.

Maria Pöysti, Finland.

Maria Pöysti, Finland.

Tror du att fler kvinnor behövs i kampen för vårt folks överlevnad?
Absolut! Det är sorgligt att bevittna hur flickor och kvinnor ofta är mer hjärntvättade än männen. Det är lättare för kvinnor att lockas av argument som är baserade på känslor och det gör att kvinnor överlag är positivare till den här destruktiva utvecklingen. Jag hade velat se fler kvinnor som istället kanaliserade moderskänslorna till vårt eget folk istället för att som nu vurma för till exempel främlingar och HBTQ-personer. Jag tror att det är viktigt att det blir fler kvinnor i kampen. Det kommer att slå hål på myten om att nationalsocialismen endast lockar ”arga unga män”.

Våra meningsmotståndare försöker ju febrilt utmåla nationalsocialismen som kvinnofientlig. Vad anser du om det påståendet?
Det stämmer inte alls. Nationalsocialismen värderar kvinnans naturliga egenskaper och förmågor. Nuförtiden ses allt som har någonting att göra med barnuppfostran och familj som omodernt och gammalmodigt. Man försöker inbilla de vita kvinnorna att det är ett förtryck att vara mor. Jag tycker att det är fullkomligt naturligt att en kvinna föder och uppfostrar barn. Jag förstår inte varför det skulle vara ”kvinnofientligt”? Bara för att nationalsocialister försvarar de naturliga könsrollerna betyder det inte att kvinnor ska vara fastkedjade vid spisen.

Hur uppfattar du att männen i organisationen ser på kvinnor?
Jag tycker att männen i organisationen främst ser oss kvinnor som kamrater. Jag har även en stark tro på att våra stödmedlemmar, medlemmar och aktivister verkligen värderar de få kvinnor som är med i kampen och uppskattar att vi inte tillhör massan.

Hur är din idealman? Förebilder?
Min idealman är pålitlig, ärlig, fysiskt och psykisk stark och ägnar sig åt att försvara sitt folk och sin familj. Min manliga förebild är Jochen Peiper.

Hur är din idealkvinna? Förebilder?
Min idealkvinna är stark, modig, trogen och moderlig. Min kvinnliga förebild är Hanna Reitsch.

Vad anser du vara viktiga egenskaper hos män respektive kvinnor?
Både män och kvinnor behöver vara lyhörda gentemot varandra för att få samhället och livet att fungera. Det är även viktigt att vara empatisk och förstående men trots det kunna säga ”nej”.

Hur tycker du man skall gå tillväga för att motivera samt inspirera fler kvinnor att bli en del av motståndet?
Sanningen är att många kvinnor ansluter sig till den nationella rörelsen på grund av alla fall av våldtäkter och ofredande som begås av främlingar. Det är förståerligt att det motiverar kvinnor till engagemang, men att vara emot massinvandringen får inte vara det enda skälet till att bli en del av motståndet. Kvinnor måste upplysas om vad nationalsocialismen står för och på så vis inse att vi är de enda som verkligen står på de nordiska kvinnornas sida. Kvinnor måste motiveras med andra metoder än männen. Genom kärlek och omsorg istället för hat och ilska.

Inom vilka områden tror du att kvinnor kan bidra med mest inom rörelsen?
Var och en verkar bäst på sitt eget område, men jag tror att kvinnor kan göra mest nytta inom föredrags- och artikelarbete men även inom kulturbildningen.

Inte sällan används barnen som ett skäl att inte själv vara delaktig i kampen. Vad anser du om detta?
Det här är ett extremt löjligt skäl till att inte vara delaktig. Våra barns framtid är den yttersta orsaken till varför vi kämpar, eller hur? Så tror ni som använder det här skälet att svaret är att förbli passiv och önska att samhällets problem ska försvinna av sig självt? Vill ni att era barn i framtiden ska tycka att deras föräldrar var oföretagsamma ynkryggar? Det tror jag inte.

Vad är ditt bästa tips till andra kvinnor som faktiskt funderar över att aktivera sig?
Många kvinnor anser att de först måste studera färdigt, hitta ett jobb eller liknande men det finns inte längre tid att vänta! Situationen blir bara värre för varje dag. För vissa människor kommer det alltid att finnas någonting som de måste göra ”först” innan de ansluter sig till organisationen. Det är viktigt att poängtera att alla inte behöver vara toppidrottare och speciellt kvinnor behöver kanske inte alltid deltaga i gatukampen, men alla kan göra något! Många kvinnor kommer in i det nationella rörelsen via sina män, men systrar, det är värt att påpeka att ni även kan komma med oss själv också!

Till sist, beskriv dig själv och ditt engagemang med tre ord.
Trogen, hjälpsam och utvecklingsvillig.


  • Publicerad:
    2013-10-16 23:37