PALESTINA Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei meddelade under ett möte i Teheran att man inte kommer blanda sig i kriget mellan Palestina och Israel. Anledningen sägs vara att man inte fick någon förhandsinformation om Al-Aqsastormen och därmed inte var inblandade i planeringen.

Under onsdagen rapporterar Reuters att Iran inte kommer gå in med militärt stöd till Palestina under kriget mot den sionistiska ockupationsmakten.

Beskedet sägs, enligt Reuters, komma från Irans högsta ledare ayatolla Ali Khamenei under ett möte i Teheran. Anledningen är att Iran aldrig fick information om Al-Aqsastormen, vilket var namnet på den palestinska motståndsrörelsens operation i början på oktober.

Det palestinska motståndet har begärt understöd från Motståndsaxeln, vilket är en sammanslutning av olika länder i Mellanöstern, bland annat Iran, Jemen, Libanon och Irak.

Hittills har inga länder som ingår i axeln svarat positivt på palestiniernas förfrågan, utan håller sig utanför direkt konfrontation.