UTRIKES. Irans högste ledare pekar ut västetablissemangets hyckleri med sitt tal om ”medial frihet”.

Ayatollan tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin. Foto: english.khamenei.ir (CC BY 4.0)

Irans högste andlige och politiske ledare, ayatolla Ali Khamenei, har gått ut på Twitter och kritiserat västvärldens hyckleri kring ”medial frihet”.

”De säger att medier åtnjuter frihet i USA och Europa. Jag frågar mig dock, vilken känd västerländsk media ger röst åt medel- och arbetarklassen? Vem äger dagens massmedier? Är det någon annan än stora kapitalister?”

”Parollen om yttrandefrihet i väst är inte sann. De skriker ut paroller […] men i verkligheten finns ingen frihet för kritisk media. Subtil och förrädisk censur och förtryck existerar i väst”, menar han vidare.

Ayatollan har rätt, i alla fall vad gäller Sverige. Här samarbetade nämligen regeringen tillsammans med Bonnier och stora judiska sociala medieföretag i syfte att stänga ner och censurera kritiska röster.

Ali Khamenei har tidigare försvarat förintelserevisionister samt kritiserat feminismen i väst som han menade var ett sionistiskt verktyg för att förstöra samhället.

— Att göra västvärldens kvinnor till en vara och ett föremål för sexuell tillfredsställelse är med största sannolikhet en sionistisk plan ämnad att förstöra samhället, sa Khamenei 2017.


  • Publicerad:
    2020-05-04 18:10