MELLANÖSTERN. Israel har beslutat att fortsätta ockupationen av palestinskt mark genom att tillåta byggandet av 176 nya invasionsbostäder i hjärtat av de palestinska kvarteren i Östra Jerusalem.

Den illegala ockupationen av Palestina eskalerar.

Palestinierna får än en gång se sitt levnadsutrymme krympa när israeliska beslutsfattare valt att tillåta en expansion av de judiska bosättningarna i östra Jerusalem. Beslutet gäller byggnationen av 176 nya byggnader i bosättningen Nof Zion och har väckt starka känslor bland palestinierna som påpekar att beslutet strider mot gällande internationell lag.

I nuläget finns det 91 illegala bostadshus i Nof Zion. Beslutet kommer därmed att tredubbla det totala antalet judiska byggnader i området och bidrar således till att de palestinier som lever i området får en allt mer trång tillvaro.

Jerusalems borgmästare Nir Barkat uttalande gör det tydligt att beslutet inte kommer att ändras:

— Vi håller på att förena Jerusalem genom dessa aktioner.

Barkats uttalande ligger klart i linje med staten Israels position gällande Jerusalem. Israel ser sig som rättmätig ägare till den historiska staden och har gång på gång officiellt deklarerat Jerusalem som landets huvudstad. Dessa deklarationer har dock inte fått stöd från andra länder.

Utöver den tysta invasionsmanövern i Nof Zion beslöt man även under föregående vecka att tillåta byggandet av hundratals nya hus i Västbanken. Ett beslut som resulterat i kraftig kritik från såväl palestinierna som EU.

Källor:
Israel approves 176 new settler homes in East Jerusalem
Israel to build 176 new settler homes in East Jerusalem


  • Publicerad:
    2017-10-25 20:55