ISRAEL. Judar samlades i den största folksamlingen sedan coronapandemin började. Den religiösa festen fick dock ett abrupt slut när en läktare rasade.

44 israeler ska ha dött och fler än 150 skadats när en läktare rasade samman på vad som enligt Times of Israel var den största folksamlingen i Israel sedan coronapandemins utbrott. Det ska ha varit uppåt 100 000 personer som natten mot idag samlades för att fira Lag B’Omer vid berget Meron och myndigheterna ska därför dels ha varit oförmögna att upprätthålla sina coronarestriktioner på platsen och dels ha haft svårigheter att skicka in sjukvårdspersonal efter olyckan.

Lag B’Omer firas till minne av den rasistiske rabbinen Shimon bar Yochai som är ökänd för sitt hat mot icke-judar i allmänhet och romare i synnerhet. Rabbinen levde under kejsare Hadrianus tid och ska enligt judisk historieskrivning ha tvingats gömma sig i en grotta i mer än ett decennium för att en av hans egna elever informerade romarna om att rabbinen kritiserat den romerska staten för att bara tjäna romerska intressen. Efter Hadrianus död år 138 e.Kr. kunde bar Yochai lämna grottan då dödsdomen mot honom blev annullerad.

En berättelse gör också gällande att bar Yochai skickades som sändebud till Rom och under resans gång mötte en demon som hjälpte honom genom att i förväg besätta kejsarens dotter så att Shimon kunde driva ut demonen när han anlände till Rom. Detta ska ha resulterat i att kejsaren gav med sig i ärendet som bar Yochai hade skickats för att förhandla å judarnas vägnar i.

Till och med Wikipedia erkänner angående bar Yochai att ”vissa av hans åsikter framstår som väldigt fientliga till icke-judar”. Wikipedia skriver också att Den judiska encyklopedin 1906 beskriver honom som ”the preeminent anti-gentile teacher”. Det mest kända citatet från bar Yochai handlar dessutom om att judar ska döda de bästa icke-judarna och judar har i modern tid ändrat sina översättningar av rabbinens verk för att dölja och tona ner hans hat mot icke-judar.


  • Publicerad:
    2021-04-30 10:30