PALESTINAKONFLIKTEN Extremsionisten Smotrich varnar för konsekvenserna om enklavens illegala judiska bosättningar fortsättningsvis angrips eller ifrågasätts.

Israels finansminister tillika Religiösa sionistpartiets ledare Bezalel Yoel Smotrich har inte gjort sig känd för något diplomatiskt finlir, i synnerhet inte när det kommer till Västbanken. Nu lovar han i ett inspelat uttalande på X att bomba hela området till ruiner om inte ”angreppen” mot de illegala judiska bosättningarna där genast upphör.

— Vårt budskap till grannarna på andra sidan staketet i Tulkarm, Nur al-Shams, Shawika och Qalqilya: vi kommer att omvandla era områden till ruinstäder som dem i Gazaremsan om den terror ni bedriver mot bosättningarna fortsätter, säger han och fortsätter:

— Om, Gud förbjude, en palestinsk stat skulle upprättas, kan det som utspelade sig i Gazas bosättningar den 7 oktober i fjol hända även här. Detta får inte tillåtas ske – och det kommer inte heller att inträffa.

Smotrich garanterar vidare att ”Israel ska fortsätta att styra över Judéen och Samarien” – den bibliska benämningen på de judiskt ockuperade områdena på Västbanken, och beskriver detta område som ett ”säkerhetsbälte” för samtliga städer som ligger inom staten Israels officiella gränser. Han klargör också att våldsdåd utförda av palestinier mot israeliska bosättare på Västbanken kan föranleda att man bombar Västbanken precis lika omsorgsfullt som man redan gjort med Gaza.

Massmord

Israels bombräder har visserligen i första hand riktats mot Gaza, med tiotusentals dödsoffer och huvudparten av befolkningen där på flykt som resultat. Parallellt har dock levnadsvillkoren för Västbankens palestinier försämrats i takt med att IDF:s räder mot flertalet städer på ockuperad mark, däribland Jerusalem, har ökat i antal – och dessutom i allt högre utsträckning mött motstånd i form av palestinska stridande.

Palestinska myndigheter uppger att minst 519 palestinier dödats och närmare 5000 skadats på Västbanken sedan den 7 oktober.

Den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem anklagar staten Israel för att med en utarbetad plan som grund ”söka fördriva palestinska boskapsskötare från sina hem” – en verksamhet, hävdar man, där ”staten Israels officiella metoder” kombineras med ”inofficiellt välorganiserat våld” från bosättares sida.