Israels president, Shimon Peres, är i Moskva för att öppna ett judiskt museum och ”toleranscenter”. I samband med detta hyllade han [den judiska] kommunismen.

Liknande judiska center finns redan i Berlin, Paris och New York. I Moskva kommer man bjuda på utställningar, konferenshallar, ett bibliotek, ett researchcenter, ett barncenter, en shop och ett koshercafé.

Det judiska centret invigdes av Rysslands överrabbin Berel Lazar.

Rysslands utrikesminister, Sergey Lavrov, var på plats vid invigningen och läste upp ett brev från Vladimir Putin i vilken denne säger sig vara ”säker på att detta är ytterligare ett bevis på den speciella relationen mellan våra länder och folk”. Putin menade i sitt brev att ”varje försök att omvärdera vårt lands delaktighet i den stora segern [andra världskrigets], och att förneka förintelsen” [är en] ”en cynisk och skrupellös lögn”.

Överrabinen Berel Lazar, Israels president Shimon Peres och Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov.

Israels president, Shimon Peres, sade att han hoppades att det judiska centret skulle öka dialogen mellan ryssar och judar, vilka ”delar samma iver att skapa den bästa framtiden för hela mänskligheten”. Peres bekräftade sedan att det judiska centret lyfter fram två ideologier, vilka till synes är olika men som båda strävar efter att säkerställa judiska intressen, något som Peres menar är att befria sig från andras förtryck:

”Museet berättar om två ideologier – kommunism och sionism. Kommunisterna ville förändra denna värld, att frigöra sig från förtryck, sociala klasser, olikheter och etniska krig. Många judar trodde att kommunismen skulle göra slut på antisemitismen. Den sionistiska rörelsen var angelägen om att förändra det judiska folket, att befria dem från evigt beroende och nåd av andra folkslag; att befria dem från dess ställning av att vara ett permanent mål för antisemitism”.

”Oavsett olikheter mellan dessa två ideologier stödde Sovjetunionen skapandet av staten Israel och vi är tacksamma för det”.

En del av utställningen.

Relaterat: Peres opens Jewish Center in Moscow: ‘Museum tells us about Communism and Zionism’


  • Publicerad:
    2012-11-09 16:14