ANTIVITHET I en borgerlig podd diskuterade Ivar Arpi problematik med den muslimska gruppen i det svenska samhället med sin kollega Anna-Karin Wyndhamn. Enligt Arpi är det ett problem att denna grupp inte delar upplevelsen av västerlandets skuld gentemot judarna.

Den förre detta ledarskribenten på Svenska dagbladet Ivar Arpi driver idag en podd tillsammans med Anna-Karin Wyndhamn som går under namnet Under all kritik. I podden diskuteras oftast aktuella politiska händelser. I avsnittet Två dikeskörningar och Jimmie Åkesson fokuseras det på den muslimska gruppen i Sverige, både vad gäller den islamisering som Sverigedemokraterna åter har skärpt tonläget emot, men också denne grupps reaktion på kriget mellan palestinier och israeler.

Man kommer in på hur den svenska skolan har svårt att hantera de muslimska elevernas reaktioner, och Wyndhamn berättar om en episod där elever på en gymnasieskola i Malmö fick godkänt att hålla en tyst minut för palestinska offer, men att detta urartade med att saker skanderades mot judar. När läraren försökte lugna ner situationen så hotades denne och kallades ”jude”. Skolan har tydliga regler för hur den ska hantera sådana situationer, som i detta fall skulle ha inneburit polisanmälan, men dessa frångicks i detta fall.

Wyndhamn och Arpi kommer därefter in på att regler och system bara fungerar om man tror på dem och ser till att de upprätthålls. Varför gjordes då ett undantag i detta fall? Enligt Arpi så beror svenska myndigheters problem med ”gränsdragning” gentemot muslimer när dessa gör sig skyldiga till ”antisemitism” bland annat på att det finns en tanke om att det är ”vi som har begått den här förintelsen. Med vi, då, det stora vi:et – västvärlden” som enligt Arpi ”bär [på] en synd”.

Den muslimska gruppen relaterar inte till detta och känner enligt Arpi inte att de är berörda, vilket omöjliggör ett meningsfullt samtal. Enligt Arpi måste man ”ta del av” denna kollektiva skuld för att kunna bli integrerad.

Wyndhams är inne på samma linje och tar bland annat upp det förbjudna i att förneka den så kallade förintelsen, och att lärare inte får avvika från den linjen.