SVERIGE. Nationalisten Jan Milld sågar i en ny film Sveriges integrationsminister, Erik Ullenhag.

Tidigare idag publicerade nationalisten Jan Milld ett nytt blogginlägg samt en film om Erik Ullenhag, Sveriges integrationsminister.

I blogginlägget kallar Milld Ullenhag för en fundamentalist och fanatiker som ”i maktposition blir farlig, skadlig för Sverige och svenskarna”. Milld sågar bland annat följande resonemang som Ullenhag tidigare framfört:

I en debatt mot Jimmie Åkesson lade han ut texten om hur han ”haft tur”, som fick födas i ett rikt, fredligt och demokratiskt land. Utifrån detta har kan kommit fram att Sverige ska bedriva en mass- och fjärr-invandring så som nu sker.

Vad han då bortser från är att vårt land blivit vad det blivit pga svenskars insatser. Byts vi svenskar ut, då kommer Sverige inte längre att förbli ett land präglat av trygghet och välstånd.

Vidare kritiserar Milld regeringens och folkpartiets strävan efter tillväxt:

Mest grundläggande är kanske den folkpartistiska föreställningen om tillväxt. Vinster och BNP måste hela tiden öka. I linje med detta ska även Sveriges befolkning öka. Inget kan ju vara felaktigare! Fortsatt befolkningsökning är ohållbart. Sverige är redan överbefolkat!

Begreppet ”överbefolkning” avgörs inte av ett lands areal utan av mängden odlingsbar areal, av kapaciteten att framställa livsmedel. Idag importerar Sverige en farligt stor andel av sin livsmedelsförbrukning.

I filmen utvecklar Milld sin kritik mot Ullenhag och tar bland annat upp hur Ullenhag och regeringen använder sin maktposition för att sprida falsk propaganda.

Se film nedan:

Källa:
Ullenhag-film


  • Publicerad:
    2014-07-20 23:55