SVERIGE. Opinionsbildaren Jan Milld har gått igenom och reflekterar över Fredrik Vejdelands försvarstal vid Göta hovrätt.

I en artikel skriver Jan Milld om det farliga med att använda negativt laddade PK-begrepp som ”rasist” och ”fascist”. Att kalla meningsmotståndare för ”fascister” är något som Stefan Löfvén gjort om Sverigedemokraterna och som SD nu gör om andra grupper i samband med SDU-konflikten.

Jan Milld citerar sedan Martin Niemöllers berömda dikt ”Först kom de…” men uppmanar läsarna att byta ut ord som ”kommunist” mot ”fascist” eller ”nazist”. Millds poäng är att den repression som Martin Niemöller talade om då existerar idag för att ”kunna underlätta fortsatt repression” av de grupper som makten pekar ut som ”fascister” och ”nazister”.

Milld går sedan igenom Fredrik Vejdelands försvarstal för nationalsocialismen som hölls som slutanförande vid Göta hovrätt i januari 2015 och citerar passusar som han anser intressanta. Fredrik Vejdeland dömdes i egenskap av ansvarig utgivare för Nordfront till fyra månaders fängelse för ”hets mot folkgrupp” på grund av vad han har för ideologi (nationalsocialism).

Jan Milld skriver:

Detta försvarstal, i kombination med domen, ger alltså anledning till reflexioner!

Mina reflexioner blir tre:

  • 1. I sak är det till stor del fråga om uppenbara fakta och träffsäkra argument. Mycket av det skulle jag kanske själv ha kunnat skriva.
  • 2. Här förpackas detta på ett sätt som är åtminstone mig främmande, med hyllningar av Adolf Hitler. För mig framstår det som både onödigt och kontraproduktivt, men SMR är i sin fulla rätt att göra sina egna val.
  • 3. Med denna dom mot dessa åsikter och fakta riskerar det att kunna underlätta fortsatt repression, så som Martin Niemüller framställde saken i sin dikt från 1934.

Här har man dömt uttalade nationalsocialister.

Tidigare har politiska domar drabbat gatukonstnären Dan Park.

Vilka kan stå näst i tur?

I ett fritt samhälle måste det vara möjligt att få tycka olika.

Det ligger en grundläggande skillnad mellan att

•  å ena sidan begå brott eller uppmana till brott
•  å andra sidan anföra fakta eller åsikter som alla inte gillar.

Källa:
Niemüller uppdaterad


  • Publicerad:
    2015-04-17 07:40