SVERIGE. Journalister och politiker brukar ofta bortförklara kriminaliteten i mångkulturella områden med att det saknas fritidsgårdar och ekonomiska resurser. Men detta är en lögnaktig bild, skriver Lars Åberg som själv är journalist.

Journalisten och författaren Lars Åberg skriver i en debattartikel på Dagens samhälle att det inte är sant att det satsats lite resurser i mångkulturella problemområden utan att det snarare har ödslats med pengar. ”Och vilka andra samhällssatsningar får samtidigt stryka på foten?” skriver Åberg retoriskt.

Det är inte sant att resurserna har dragits ner i problematiska bostadsområden. Tvärtom har det skapats en omsorgsindustri som är omöjlig att överblicka – samtidigt som samhällets generella service och omsorg har försämrats.

Åberg tar upp fallet med Biskopsgården, ett område i Göteborg som är ökänt för mångkulturellt våld och som drabbades av flera mord förra veckan.

Efter morden på en restaurang i Biskopsgården i Göteborg den 18 mars i år framkom det att långt över 100 miljoner kronor har specialdirigerats till området de senaste sjutton åren, utöver de ordinarie, löpande samhällskostnaderna. Liknande satsningar har gjorts i flera Stockholmsförorter och i Rosengård i Malmö.

Åberg menar att media ljuger om att svenskars ”rasism” ligger bakom mångkriminaliteten:

I mediedebatten märks två dominerande förklaringar till det som beskrivs som utanförskap. Den första – att dåliga skolresultat och hög arbetslöshet beror på rasism och diskriminering – saknar verklighetsförankring. Den andra är lika allmän och diffus; att det skulle handla om misslyckad integration. Exakt vad betyder det?

Efter att ha kritiserat den nuvarande situationen framför Åberg att han trots allt tror på ett mångkulturellt samhälle men att ”det som behövs är hundratusentals nyanställningar” istället för ”projekt och bidrag och kurser och lönebildningsmodeller”. Han ställer sig därför bakom de danska socialdemokraternas nya affischkampanj om att invandraree ska arbeta om de kommer till Danmark.

Källa:
”Självklart att de som kommer hit ska arbeta”


  • Publicerad:
    2015-03-25 10:15