STOCKHOLM. Efter hot tvingas nu personalen på en fritidsgård i mångkulturella Salem att bära larm. Fritidsgården kommer dock att vara fortsatt öppen och man vill inte kommentera vilka som ligger bakom hoten.

Salem

När personal på Salems fritidsgård anlände till arbetet möttes de av muntliga hot. Anledningen ska vara ett rykte om att det fördes register på personer med narkotikamissbruk. Kommunens säkerhetsansvariga valde att stänga fritidsgården under torsdagen och tillkalla polis.

Fritidsgården öppnade dock under tisdagen och personalen tvingas nu bära larm för att bemöta de hotfulla personerna.

— Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att personalen ska kunna känna sig säker. Alla utrustas med personlarm och dessutom får ingen arbeta ensam längre, uppger Victoria Skynäs som är säkerhetssamordnare på Salems kommun.

Ett möte kommer att hållas på fredag för att gå igenom ytterligare åtgärder, men vilka som ligger bakom hoten vill man inte kommentera.

Källa:
Personal på Salems fritidsgård tvingas bära larm


  • Publicerad:
    2016-09-13 19:00