UTRIKES. Under onsdagen har journalister på Danmarks Radio arbetsvägrat på grund av de omfattande nedskärningar regeringen genomfört inom public service.

Journalister på Danmarks Radio arbetsvägrade under onsdagen, detta i protest mot de omfattande nedskärningar som regeringen genomfört inom public service. På grund av nedskärningarna kommer nästan 400 anställda att sägas upp. Stämningen är dålig efter nedskärningen på 20 procent:

— Sätter man sig på redaktionen på DR Köpenhamn, kan man tydligt se att det är som om de drabbats av en granatchock – eftersom de får se kollega efter kollega gå till sitt uppsägningssamtal, säger Per Smith Vinther, en av journalisterna som deltog i protesten.

De strejkande journalisterna kommer att återuppta arbetet klockan nio imorgon.

Källa:
DR-journalister arbetsvägrar i sympati med sparkade kollegor


  • Publicerad:
    2018-10-10 22:05