JUDEFRÅGAN. I en uppmärksammad artikel i den judiska tidningen Tablet Magazine hävdas att Adolf Hitlers vision om ett ”Judenrein Europa” är på väg att uppfyllas. 

En artikel i den judiska tidningen Tablet Magazine av författaren och forskaren Joel Kotlin har väckt stor uppmärksamhet, inte minst i det judiska världssamfundet.

Kotkin menar att Adolf Hitlers vision om ett ”Judenrein Europa”, ett judefritt Europa, idag sakta är på väg att uppfyllas. År 1920 var kontinenten hem åt mer än hälften av världens alla judar. Idag bor här knappt tio procent.

Till skillnad från många andra debattörer pekar inte Kotkin ut ”Förintelsen” som huvudorsaken. Han pekar på att det 1945 fanns 3,8 miljoner europeiska judar, men att den siffran 2019 är nere på  1,5 miljoner.

Istället framhåller han den ökande antisemitismen i Europa som den främsta anledningen. Men däremot anger han, till skillnad från många europeiska politiker, inte ut ”högerextremismen” som den främsta syndabocken. Han skriver istället:

Huvuddelen av det antisemitiska våldet kommer från muslimer, däribland nyanlända migranter, och från vänstern. Knappt 13 procent kan spåras till högerextremister.

Som exempel citerar Kotkin ”kommissionären för judiskt liv i Tyskland”, som i våras rådde landets judar att inte bära kippa på offentliga platser på grund av risken att utsättas för våld.

Vidare citerar Kotkin en undersökning där 90 procent av de europeiska judarna anser att de utsatts för antisemitism. Han nämner också Frankrike, som har den största judiska befolkningen i Europa, där 74 procent fler antijudiska incidenter anmäldes år 2018, jämfört med året innan.

Vid sidan av våld och hot från radikala muslimer och vänstergrupper anger Kotkin en ökande assimilation, där judar överger sin etniska identitet och börjar rasblanda, som en orsak till att antalet registrerade judar minskar i Europa.

I artikeln beskriver Kotkin hur den judiska befolkningen minskar i land efter land, och han konstaterar att ”vid slutet av det här århundradet kommer allt som är kvar vara en judisk kyrkogård.

Ledarskribenten Ricky Neuman på Judisk Krönika kommenterar Kotkins artikel med orden:

En gång utgjorde Europa ett levande och expansivt judiskt centrum, med städer som frustade av judiskt liv. Den tiden är förbi, ”den speciella europeiska judiska känsligheten” har spelat ut sin roll.

Källa:
Judenrein Europe


  • Publicerad:
    2019-09-19 10:35