FÖRINTELSEBLUFFEN. Prosemitiska sionister hittade på antalet ”6 miljoner mördade judar” under andra världskriget för att chocka världen. Den israeliske historikern Yoel Rappels forskning har lett till ett avslöjande om hjärnan bakom lögnen.

Yoel Rappel. Foto: Arielinson (CC BY-SA 4.0)

Den judiske förintelsehistorikern och forskaren Yoel Rappel har upptäckt ursprunget till det ökänd antalet ”6 miljoner” judar som påstås har mördats under andra världskriget, vilket totalt skördade upp till 80 miljoner människoliv.

Rappel, som är chef för Bostonuniversitetets Elie Wieselarkiv och forskande historiker från Bar Ilan-universitetet i Israel, har funnit att antalet sex miljoner bestämdes under en sionistisk konferens som hölls i Palestina, i vad som nu är den judiska israeliska staten.

I årtionden har de som stött förintelsebluffens historieskrivning hävdat att antalet 6 miljoner första gången dök upp under Nürnbergrättegångarna, efter ett vittnesmål lämnat av Auschwitzbefälet Rudolf Hoss. Vittnesmålet i sig anses inte trovärdigt, men användes ändå som bevis i rättegångarna.

Adolf Eichmann under den tv-sända israeliska skenrättegången 1962.

Antalet 6 miljoner upprepades också av Adolf Eichmann som hade kidnappats av Israels underrättelsetjänst Mossad, och tvingats till att delat i en internationellt tv-sänd skenrättegång som hölls 1962 i Israel.

Enligt de dokument som Yoel Rappel har hittat, nämns påståendet om 6 miljoner dödade judar första gången vid ett sammanträde med högt stående sionistiska politiska personer i Palestina som hölls 19 januari 1944 – mer än ett år innan kriget i Europa hade avslutats, och ett år innan den judeo-bolsjevikiska Röda armen från Sovjetunionen intog Auschwitz.

Yoel Rappel namnger en viss Eliezer Unger, en jude från Polen som assisterade i ledningen för den sionistiskt religiösa Hashomer Hadatis ungdomsorganisation.

Eliezer Unger var en av ledarna för den judiska ungdomsorganisationen inom Hashomer Hadati i Zagłębie-regionen, Polen. Denna bild togs någon gång mellan 1930 och 1939.

Unger hävdade att han hade flytt från sitt ghetto i Polen genom Östeuropa. När han kom till Palestina lät han meddela att han hade för avsikt ”att chocka hela världen, hela mänskligheten och i synnerhet våra bröder, Israels barn”.

Det är Unger som bär huvudansvaret för att antalet ”6 miljoner mördade judar” återanvänts under och efter andra världskriget. Den första dokumenterade larmrapporten om sex miljoner utsatta judar publicerades dock redan 26 januari år 1891 i The New York Times.

Sedan åtminstone år 1850 var den allmänna uppfattningen att det fanns sex miljoner judar i hela världen, vilket då publicerades av Brittiska organisationen för spridande av Evangeliet bland judar, och sedan upprepades i årtionden tills The New York Times 10 februari 1889 skrev:

Hur många judar finns det?[…] den lägsta [beräkning] som kan antas vara sann, anger antalet av den allestädes närvarande rasen till 6 000 000

Detta antal användes för att ange att alla judar skulle (komma att) utrotas vid flera olika rapporterade brott mot den judiska rasen. Den senaste var Ungars planerade redogörelse för antalet judiska dödsoffer efter andra världskriget – som alltså fortfarande pågick.

Antalet judar i världen angavs dock i judarnas egen folkräkning år 1938 till 15 748 091 individer, och tio år senare hade antalet judar enligt dem själva ökat till 15 753 638 individer.

Eliezer Unger hade inga bevis alls för de saker han hävdade, men han ansåg inte att rabbin Stephen Wise’s påståenden 1943 för internationell press att två miljoner judar höll på att mördas, var tillräckligt slagkraftiga.

Efter det att Unger gjorde gemensam sak med judiska grupper och fick med dem alla på samma tåg, publicerade Ha’aretz några dagar senare en liten artikel som för första gången satte antalet 6 miljoner på pränt. Detta kom alltså betydligt tidigare än de ”erkännanden” som torterade tyska militärer gjorde efter kriget.

Unger verkar inte någonstans ha gjort några omnämnanden av mordgaskammare.

Ha’aretz artikel avslutar sin avslöjade artikel med att citera Eichmanns huvudåklagare Gideon Hausner, som kommenterade antalet 6 miljoner:

I nationens medvetande har antalet 6 miljoner blivit heligt. Det är inte så enkelt att bevisa. Vi har inte använt detta antal i något officiellt dokument, men det har blivit heligt.

Hausner sade med andra ord själv att påståendet om 6 miljoner mördade judar är en lögn.

Historikern Yoel Rappel har därmed satt ännu en spik i förintelsebluffens redan väl förseglade likkista.


  • Publicerad:
    2020-05-03 12:28