UTRIKES. TJP berättar om hur en strid mellan två konkurrerande kandidater i New Yorks primärval till kongressen kom att handla om graden av ”judiskhet” hos en av dessa två.

I en artikel från The Jerusalem Post (TJP) berättas om en judisk före detta åklagare och politiker i New York vid namn Michael Weinstock som i sin kandidatur till en stol i kongressen för en förbittrad strid mot en en kvinnlig konkurrent vid namn Melaine D’Arrigo om att i primärvalet från vänster slå ut den väletablerade centristiske ledamoten Thomas Souzzi.

Souzzi efterträdde på sin post juden Steve Israel, ett faktum som sägs motivera Weinstock extra mycket i en strävan att ”återställa den etniska balansen” i kongressen. Striden mellan de två ovan nämnda kombattanterna om stolen tycks hårdna.

”Redan oortodoxa stridsmetoder under valrörelsen för primärvalet till en New Yorkstol i kongressen har nu blivit än mer skrupelfria”, skriver tidningen.

D’Arrigo anklagar nämligen Weinstock för att ha inkluderat ogiltiga underskrifter i sin namninsamling för att registrera sig som en kandidat. De två är med anledning av detta kallade till en virtuell utfrågning i Högsta Domstolen på tisdag.

D’Arrigo anar dock inte vilket kort juden Weinstock har på hand. Han uppger sig nämligen vara en strikt följare av judisk lag och menar att kallelsen till utfrågningen är ogiltig eftersom den delgavs under sabbaten. I New York är delgivande av rättsliga handlingar på en söndag olagligt men lagen kan utsträckas till att gälla också för lördag för dem som firar sin vilodag på denna veckodag.

”Jag höll just på att fixa något att äta i köket, när en man med ansiktsmask närmade sig min ytterdörr”, berättar Weinstock i ett email till TJP, när han redogör för delgivandet den fjärde april.

Weinstock anar dock inte vilket kort D’Arrigos har på hand. Hennes advokat är nämligen juden Arthur Schwartz och denne hävdar bestämt att Weinstock ingalunda följer judiska sedvänjor och han avfärdar protesten som ”en skenmanöver”.

”Han delgavs inte av en delgivare, för domaren hade förklarat att vanlig postgång skulle nyttjas och brevet levererades av UPS”, uppger Schwartz i ett e-postmeddelande. ”Brevbäraren lämnade brevet utanför hans dörr. Trots sitt förmenta följande av judiska sedvänjor gick då Weinstock ut och hämtade brevet för att sedan återvända in”.

Enligt de flesta ortodoxa tolkningar av judisk lag är det förbjudet att motta och öppna brev under sabbaten.

Weinstein replikerar: ”Enligt denne man skulle en regelföljande jude aldrig hämta in ett utlämnat paket, lägga det på bordet för att vänta tills nästa dag med att öppna det.”

Weinstock begär att utlämningen ska ogiltigförklaras med hänvisning till att den utfördes under sabbaten. Han tillägger dock att han gärna vill visa överseende och inte utkräva att rättsliga påföljder tilldelas Schwartz och D’Arrigo.

”En pandemi pågår och tusentals New Yorkbor dör”, säger Weinstock. ”Ingen borde ringa polisen eller inleda rättsliga processer om inte nöden kräver det.” Schwartz svarar då att Weinstocks judiskhet lyser med sin frånvaro på hans kampanjsida ”About Michael” medan Schwarz i ett e-postmeddelande framhäver sin egen judiskhet:

”Jag är en stolt jude som hela tiden bekämpar antisemitism”, skriver han, ”ett barn till ryska emigranter, min pappa behärskade jiddish innan han kunde tala engelska. Han var aktiv i min synagoga och mina döttrar undervisar faktiskt hebreiska. Weinstock är en b-artist som använder religionen för att dölja det faktum att han inte har tillräckligt med giltiga underskrifter”.

Tidningen går nu in i en lång och invecklad diskussion om Weinstocks judiskhet där både argument och emot framförs. Bland annat påtalas att även om Weinstock inte explicit refererar till sig själv som judisk på sin ”Om”-hemsida, beskriver där hur han återförenade kollegan Tony D’Urso med den italiensk-judiska familj som D’Urso hjälpte gömma sig för nazisterna. Som en del av den resan ska D’Urso och Weinstock ha mött Påven Franciscus, och ett foto högst upp på Weinstocks hemsida visar honom iförd en yarmulke (jiddisch för ”kippa”).

Weinstocks judiskhet sägs också visa sig tydligt på andra ställen på kampanjsidan: Hans kampanjlanseringvideo som lades upp i april 2019 har till exempel titeln ”Hip Kosher”.

Argumenten som TJP framför för Weinstocks judiskhet tycks helt klart övertrumfa dem emot. Tidningen presenterar slutligen ytterligare kort som Weinstock har på handen. Han visar sig inte bara vara jude. Han har varit frivillig brandman och som sådan assisterade han nödställda vid nine-eleven dådet i New York. Och han är homosexuell:

— Jag blir inte den första 11/9-brandmannen som väljs in i kongressen, men jag blir den första öppet homosexuella person som representerar New York City i kongressen. Hur coolt är inte det säg?, yttrar han i sin kampanjvideo.

Huruvida juden Weinstock lyckas i sin strävan att återställa ”den etniska balansen” i kongressen återstår att se.

Källa:
Jewish observance becomes an issue in a New York primary


  • Publicerad:
    2020-04-30 18:10