GOTLAND Mordet på Ing-Marie Wieselgren var inget terrordåd och Annie Lööf får inte ett öre i skadestånd. Tingsrätten går också emot åklagaren i påföljdsfrågan och dömer Engström till rättspsykiatrisk vård.

Under tisdag föll domen mot Theodor Engström, som åtalats för terrorbrott genom mordet på psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren och förberedelse till terrorbrott genom att enligt åklagaren ha planerat att mörda centerledaren Annie Lööf.

Åklagare Henrik Olin från Riksenheten för säkerhetsmål yrkade på att Engström skulle dömas till livstids fängelse för brotten, trots att en rättspsykiatrisk undersökning visade att han led av en allvarlig psykisk störning.

Domen från Gotlands tingsrätt måste ses som ett misslyckande för åklagaren. Tingsrätten har ett långt resonemang kring mordet på Wieselgren, där man förvisso konstaterar att hon har dödats på det sätt som åklagaren påstår, att hon hade en unik ställning inom psykiatrin och att hennes död sände en chockvåg över landet och även påverkade politikers säkerhetstänkande under valrörelsen.

Men tingsrätten skriver att Wieselgrens roll som nationell samordnare för psykiatrin inte ”i sig medför att mordet på henne allvarligt har kunnat skada Sverige” och att gärningen ”därmed inte klassificeras som terroristbrott endast på denna grund”.

Vidare skriver tingsrätten att dådet skiljer sig starkt mot vägledande domar gällande terrorbrott, exempelvis terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Man konstaterar att det inte varit tal om skjutvapenvåld, kapning eller överhängande hot mot andra utan en knivattack på en enda person. Gärningsmannen har inte heller filmat dådet eller lämnat något manifest eller sett till att uppgifter om mordet skulle få stor spridning efter dess fullbordande.

Inte ett "terrordåd" bara för att det sker under Almedalsveckan

Åklagaren har i sin rubricering tryckt hårt på att mordet skedde på Almedalsveckan och att det därmed måste vara ett terrordåd eftersom politiker samlas där. Men det köper inte tingsrätten heller utan skriver:

Enligt tingsrätten står det helt klart att mordet som inträffade under Almedalsveckan har påverkat arrangemanget. Det har dock inte framkommit vilka konkreta följder som mordet kommer att innebära för kommande Almedalsveckor, även om det genom vittnesmålen har lyfts tydliga farhågor om att arrangemanget kommer att bli mindre öppet och tillgängligt än tidigare. Tingsrätten förstår att dådet har gett upphov till oro för den personliga säkerheten bland tjänstemän, politiker och övriga deltagare. Denna oro är enligt tingsrätten emellertid inte så pass allvarlig att den kan sägas hota de grundläggande strukturerna eller allvarligt skada värnandet av det öppna och säkra samhället.

Slutsatsen som Gotlands tingsrätt drar är att även om ett brott är allvarligt och skapar oror kan det inte ”innebära att ett mord klassificeras som terroristbrott bara för att det begås under Almedalsveckan” och att man sammanfattningsvis anser att ”mordet på Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan inte allvarligt har kunnat skada Sverige”.

Döms för förberedelse till terrorbrott mot Annie Lööf

Gotlands tingsrätt belyser åtalet om förberedelse till terrorbrott genom att Engström ska ha planerat att mörda Annie Lööf utifrån ett liknande resonemang. Till skillnad från Wieselgren anser dock tingsrätten att Lööf i egenskap av ledare för ett riksdagsparti har en sådan roll att ett mord på henne under Almedalsveckan ”hade fått stora konsekvenser för samhället”. Om brottet fullbordats hade det enligt tingsrätten ”allvarligt kunnat skada Sverige” med följder ”betydligt mer vittgående än vad som faktiskt blev följden eller som hade kunnat inträffa på grund av mordet på Ing-Marie Wieselgren”.

Theodor Engström döms därför för förberedelse till terrorbrott. Han döms också för innehav av narkotika.

"Finns inga skäl att döma till fängelse"

När det gäller påföljdsfrågan har åklagaren alltså gått emot Rättsmedicinalverkets rekommendation att det finns skäl att döma Engström till rättspsykiatrisk vård. Henrik Olin har bland annat tryckt på brottets allvarlighet samt flera år gamla dagboksanteckningar där Engström spekulerat i att man kan fejka psykisk sjukdom om man åtalas för ett grovt brott för att slippa fängelse.

Men Gotlands tingsrätt skriver bland annat att den som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Lagen medger därmed bara att rätten dömer Engström till fängelse om det föreligger ”synnerliga skäl”. Några sådana har inte åklagaren kunnat presentera, skriver tingsrätten.

I domen skriver man att Engström förvisso ”inte saknat förmåga att inse gärningarnas innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt”, men att detta inte ändrar domstolens uppfattning att det saknas ”synnerliga skäl” att döma honom till fängelse.

Theodor Engström döms därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, vilket i praktiken innebär att han kommer att vara inlåst på institution under en väldigt lång tid.

Annie Lööf blir utan sina 100 000 kronor

Dessutom döms Engström att betala sammanlagt 695 822 kronor i skadestånd till Ing-Marie Wieselgrens anhöriga. Annie Lööf, som begärt 100 000 kronor i skadestånd, blir däremot utan.

Annie Lööf (C).

Anledningen till att Annie Lööf blir utan pengar är att hon endast ”utsatts” för ett så kallat förberedelsebrott. Enligt en vägledande dom från Högsta domstolen är just förberedelsebrott ett brott där det typiskt sett inte förekommer varken skada eller kränkning, som vanligtvis är rekvisit för att skadestånd ska kunna dömas ut.

Tingsrätten konstaterar att ”Annie Lööf har först flera dagar efter det att Theodor Engström greps blivit varse att han hade planerat ett attentat mot henne”. Det är förståeligt, menar tingsrätten, att Annie Lööf ”kände rädsla, oro och fruktan” när hon fick reda på att även hon var en måltavla, men att rätten till ”kränkningsersättning” inte är avsedd att ”kompensera för sådana känslor”.

Nämndemannen Michaela Challnius (M) har dock infört en skiljaktig mening i domen. Hon menar att Annie Lööfs yrkande om skadestånd är ”skäligt” och att det därmed bör betalas ut. Nämndemannen anser vidare också att mordet på Ing-Marie Wieselgren ”allvarligt kunnat skada Sverige” och att Engström haft som syfte att ”injaga fruktan hos befolkningen eller en del av befolkningen i Sverige” och att det därmed borde bedömas som ett terroristbrott.