Dagens datum 9 april:  Operation Weserübung inleds och tyska styrkor invaderar Danmark och Norge 1940.

Efter brittiska provokationer i norska farvatten i början av april 1940 verkade den norska regeringen motvillig att försvara sin neutralitet. Alla indikationer pekade dessutom på en närstående allierad invasion av Norge. Om de allierade lyckades skapa en andra krigsfront i Norden skulle det vara mycket negativt för Tyskland.

Lapland1940Tillgången på järnmalm från Sverige måste också säkras. 90 procent av den svenska järnmalmen exporterades vid denna tid till Tyskland. Malmen från Kiruna kunde under den varma årstiden fraktas med tåg till Luleå, men detta var en omöjlighet under vinterhalvåret då isen spärrade vägen 5-6 månader per år. Den enda vägen som återstod var att frakta malmen via Narvik, som på grund av golfströmmen var isfri året runt.

Då den brittiska jagaren HMS Cossack angrep det tyska tankfartyget Altmark på norskt territorialvatten, uppstod konflikter. Altmark gick på grund i ett försök att undkomma. De första skotten i kampen om Norge hade avfyrats. Totalt miste sju tyska sjömän sina liv, och då reaktionen från det neutrala Norge var svaga stod det klart för Tyskland att Norge kunde bli ett lätt offer för de allierade.

Tidigt i april förberedde de allierade en invasionsstyrka som skulle användas mot Norge, och en kort tid senare påbörjades minering av de norska farvattnen – utanför Stavanger, Bergen och Narvik.

Hitler fick av pålitliga källor reda på fiendens intentioner och ett detaljerat tyskt motdrag förbereddes. Tyskarna tänkte förekomma de allierade. Invasionen av Norge och Danmark skulle ledas av General Nikolaus von Falkenhorst.

norwayTrupper och utrustning blev i all hemlighet lastade ombord på örlogsfartyg. De tyska flottstyrkorna stod under befäl av Generalamiral Rolf Carls och nästan hela den tyska flottan var redo för strid. Detta var också tyskarnas enda möjlighet att snabbt få tillräckligt många soldater till Norge.

Erövringen av de viktigaste hamnarna längs med den norska kusten var både svår och mycket riskabel. Den norska kusten är mycket lång och förutom avstånden måste den tyska flottan ta hänsyn till den starka brittiska flottan.

I april 1940 bestod den brittiska flottan av 14 slagskepp, Tyskland hade två. Britterna hade 15 tunga kryssare, Tyskland fyra. Mot britternas 49 lätta kryssare stod sex tyska och mot 193 brittiska jagare kunde tyskarna ställa upp 20. Utöver detta hade britterna 9 hangarfartyg, Tyskland inget.

Bundesarchiv_Bild_101II-MO-0676-32,_Leichter_Kreuzer_-Emden-

Mot denna marina övermakt skulle Tyskland genomföra invasionen av Norge.

De tyska styrkorna planlade sina avgångar detaljerat, så att de skulle ankomma sina mål samtidigt för att behålla överraskningsmomentet. För första gången i historien skulle också stora styrkor luftlandsättas. Den viktiga staden Stavanger erövrades av tyska luftburna styrkor.

Tyska fallskärmsjägare har säkrat Fornebu flygplats utanför Oslo.

Tyska fallskärmsjägare har säkrat Fornebu flygplats utanför Oslo.

Sammanlagt blev hela 10 000 soldater luftlandsatta i Norge de första dagarna. Luftwaffe säkrade förutom detta förnödenheter och förstärkningar till marinen.
Spaningsflyg höll hela tiden ett öga på de fientliga sjöstridskrafterna, samtidigt som stridsflyg beskyddade transporten av de tyska trupperna.

Till en början var det svårt att nå Oslo sjövägen, då Oscarsborgs fästning blockerade vägen. Den tyska kryssaren Blücher sänktes i Drøbakssundet, men fästningen blev svårt beskjuten av den tyska kryssaren Lützow samt bombad av flygstyrkor tills motståndet upphörde. Sjövägen till Oslo var öppen.

Kryssaren Blücher medförde de styrkor som var ägnade att ta kontrollen över den politiska apparaten i Norge, sänkningen medförde således förseningar i den tyska planen så att den norske kungen och regeringen hann fly från huvudstaden.

758px-German_soldiers_in_Oslo_9_April_1940
Under tiden man fraktade trupper genom Oslofjorden anfölls även Kristiansand av andra styrkor.

Weserübung-Süd_Panzers

På väg mot Narvik blev de tyska styrkorna fångade i en kraftig storm. Manskap och skepp utmanades till det yttersta. Nära Narvik hamnade de tyska styrkorna i en tjock dimma. Utan spaningsflyg och med begränsad sikt tog de sig in i Ofotfjorden. Men den dåliga sikten gjorde det också lättare att komma fram till hamnen oupptäckta.

På kvällen den 9 april var alla viktiga hamnar i tyska händer. Tyskland hade säkrat järnmalmen, samt förhindrat de allierade att invadera Norge och Sverige för att skapa en andra nordisk front.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-09.


  • Publicerad:
    2018-04-09 00:17