VÄNSTEREXTREMISM. Nordfront har granskat en AFA-aktivist i Mariestad. Fram träder en bild av en knarkare som haft mycket problem med rättvisan, men som ändå tillåts vara medlem i stadens MMA-klubb.

När Motståndsrörelsen den 26 maj 2018 hade en offentlig aktivitet med banderoll och flygbladsutdelning på Nya Torget i Mariestad så cyklade Robert Landberg (780920-6654) förbi och spottade i farten fegt mot en av motståndsmännen. Pålitliga källor i Mariestad har informerat Nordfront om att Landberg är med i AFA, att han ofta brukar agera vakt vid vänstertillställningar som exempelvis prideparader, att han är en duktig kampsportare och att han har en lång historia av missbruk och problem med rättsväsendet.

I de handlingar om Landberg som Nordfront har fått tag på kan man bland annat läsa om hur polisen 2012 hittade en av droger och alkohol kraftigt påverkad Landberg sovandes i en blomrabatt på Hamngatan i Mariestad. När de skulle omhänderta honom började han göra motstånd, varför de fick handfängsla honom. I arrestlokalen fortsatte han sedan att göra motstånd och vara krånglig. I rapporterna från polisen som återges nedan kan man läsa om hur Landberg i arrestlokalen tog av sig alla kläder så att han var helt naken, att han på det sättet låg på golvet med benen upp mot väggen samtidigt som han hade benen brett särade, att han urinerade på golv och vägg och att han vägrade lämna blodprov så att poliserna till slut var tvungna att brotta ner honom. I rapporten skrev polisen till och med att det finns ”oklara uppgifter om att Robert är AFA aktivist och även hålla på med kampsport”.

Landberg bor idag i Mariestad och är folkbokförd på Karlagatan 3 lgh 1105. Han har tidigare bott i Uppsala under en tid.

Landberg har stått inför rätten ett flertal gånger under senare år:

– Den 20 september 2010 friades han från anklagelsen om våld mot tjänsteman.

– Den 15 april 2011 dömdes han för narkotikabrott till 65 dagsböter á 50 kronor.

– Den 3 oktober 2012 dömdes han för våldsamt motstånd och narkotikabrott till 95 dagsböter á 50 kronor.

– Den 7 januari 2015 dömdes han för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter á 50 kronor.

Trots drogproblem med både illegala och legala droger så har Landberg tränat kampsport under många år. Här i detta filmklipp, från 18 till 30 sekunder in i klippet, ser man Landberg öva på MMA-klubben Gentlemannafabriken i Mariestad. Landberg är han med skägg.

Att MMA-klubben Gentlemannafabriken låter en person som Landberg vara medlem är uppseendeväckande.

Robert Landberg. Klicka för att förstora.

Är det någon som har mer uppgifter om Landberg eller bilder av honom så är det bara att skicka dessa till Nordfront.

I förundersökningsprotokollet (FUP:en) tillhörande mål Skaraborgs TR B2218-12 sammanfattas vad Landberg åtalas för:

Robert Landberg misstänks för våldsamt motstånd den 17 mars 2012 på Hamngatan i Mariestad, genom att sätta sig till motvärn i samband med att han blev omhändertagen av polis enligt Lob. Samtidigt misstänks Landberg för narkotikabrott genom eget bruk och innehav, då han uppvisade tydliga tecken på narkotikapåverkan och att cannabis påträffades på honom när han visiterades. Analysresultatet gällande eget bruk och innehav har visat på positivt resultat.

Landberg förnekar brott.

Landberg uppger att han inte minns händelsen p g a att han kvällen innan hade intagit både receptbelagd medicin och alkohol. Han säger att han inte kommer ihåg något förrän han vaknade upp i arresten hos polisen.

Robert Landberg misstänks för ytterligare våldsamt motstånd den 17 mars 2012 i arrestlokalen i Skövde polishus, då han i samband med beslutad blodprovstagning och topsning försökt förhindra tjänsteåtgärden, genom att sätta sig till motvärn.

Landberg förnekar brottet.

Landberg uppger att han vid det aktuella tillfället inte har gjort något våldsamt motstånd, utan det var polismännen som agerade våldsamt mot honom.

Landberg uppger att han inte är villig att motta något strafföreläggande från åklagare för något av de brott som han misstänks för.

I avrapporteringen som Inspektör Mathias Johansson gjorde på förmiddagen lördagen den 17 mars 2012 kan man läsa:

Polisinspektör Mathias Johansson uppger att han på lördag morgon den 17 mars 2012 tjänstgjorde i polisbil 53-9110 tillsammans med polisassistent Emma Carlsson, när de blev larmade till Hamngatan i Mariestad med anledning av en liggande berusad person.

Mathias Johansson berättar att strax innan brandstationen på motsatt sida i ”buskrabatten” låg en man och sov. Bredvid mannen låg en cykel. Då mannen var kraftigt berusad så beslutade Johansson att denne skulle omhändertas enligt Lob. I samband med skyddsvisitationen anträffade de en liten honungsflaska med misstänkt narkotika (växtdelar) i den misstänktes vänstra bakficka. När den omhändertagne Robert Landberg skulle sättas in i polisbilen satte denne sig till motvärn, genom att kränga med överkroppen, dra in underarmarna mot sin mage och vägra att sätta sig ner i polisbilens baksäte. När patrullen väl fått Robert att sätta sig i baksätet vägrade denne att ta in sina ben och reste sig sedan upp igen. I samband med detta beslöt sig Johansson för att belägga Robert med handfängsel, för att inte få en ytterligare stigande våldsspiral.

Johansson uppger vidare att de efter en viss möda kunde belägga Robert med handfängsel. När de sedan fick Robert att sätta sig i polisbilen sparkade och spjärnade denne med benen rakt ut från polisbilen. Robert vägrade trots flera uppmaningar, att vika in sina ben i polisbilens baksäte. Johansson säger att han var tvungen använda ganska mycket kraft för att få Robert att vika in sina ben i polisbilen. Under hela transporten till polishuset var Robert mycket ifrågasättande och verbalt otrevlig.

Vid ankomsten till polishuset hade Robert lugnat sig något och handfängslen togs av denne. När patrullen därefter skulle påbörja avvisiteringen så gjorde Robert kraftigt motstånd igen, genom att hålla fast i arrestens sparkskydd.

Robert vägrade också att låta patrullen ta av hans jacka. Inre befälet Tomas Ahlgren beslutade då att avvisiteringen skulle ske på en madrass i cellen. Polispatrull 53-1120 med polisassistenterna C. Åstemo, U. Johansson och Pa E. Oliv anslöt då för att hjälpa till med visiteringen. Under vägen till cellen spjärnade Robert emot hela tiden och denne fick släpas in i cellen. Under avvisiteringen i cellen krängde Robert kraftigt med överkroppen och försökte dra in armarna under magen när han låg på bröstet. Robert försökte också sparka med benen och hindra patrullen från att känna igenom hans byxfickor. Istället blev de tvungna att ta av honom byxorna. Efter diverse turer, under ca 5 min, så kunde Robert låsas in. I samband med detta så uppgav Robert, att han skulle anmäla alla poliserna.

I en andra avrapportering om vad som sedan sker skriver Inspektör Johansson:

120317 kl 08:50 omhändertogs den mt Robert Landberg initialt in för Lob och blev vid omhändertagandet även mt för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd.

Under omhändertagandet inne i cellen tog Robert av sig alla kläder och när han blev underrättad om att var tvungen att lämna urin eller blodprov så urinerade han på golv och vägg. Robert gjorde också klart att han inte på något sätt tänkte lämna blodprov. Han önskade Inrebefäl T. Ahlgren ”lycka till!”.

Då det var uppenbart att det skulle bli stökigt i samband med provtagning togs ambulans personal till polishuset för att genomföra blodprovet i arresten. Först prövades att civil polis Insp J. Hägg gick in till Robert för att försöka med ett blodprov tillsammans med ambulans personalen, Robert vägrade dock även detta. Inrebefäl och undertecknad gick då in i cellen för till en början få på Robert ett par byxor. Robert ligger vid tillfället naken med madrassen på golvet och benen upp mot väggen brett isär. T. Ahlgren och undertecknad försöker först åter igen prata Robert till rätta detta går dock dåligt då Robert bara tjafsar och gapar. När Insp T. Ahlgren och undertecknad ska hjälpa Robert upp för att han ska kunna ta på sig byxorna börjar han att göra motstånd genom att försöka dra till sig armarna och kränga med kroppen.

Robert förs ut till arrestens korridor där ambulanspersonalen ytterliggare fem poliser väntar. Robert fortsätter med att försöka göra sig fri genom att ta spjärn med ben och fötter mot väggar och golv samt fortsätta med att kränga med armar och överkropp. Efter diverse turer lyckas poliserna hålla fast hans arm och ben för att kunna ta ett blodprov i vä arm, även dna prov tas i munnen i samband med blodprovstagning. Under provtagningen försöker undertecknad hela tiden prata lugnande med Robert. Denne hörsammar dock inte detta på något sätt utan försöker under hela verkställande göra sig fri vilket han ett kort tag även lyckas med då han får loss benen och försöker sparka poliserna. Robert förs sedan till cellen igen. Undertecknad kunde efter provtagningen inte se några skador på Robert. Genom ovanstående har Robert gjort sig skyldig till våldsamt motstånd en andra gång under dagen.

I övrigt finns det något oklara uppgifter om att Robert är AFA aktivist och även hålla på med kampsport.

Landbergs egen förklaring:

Robert Landberg delges analysresultaten från SKL och RMV angående misstanke om narkotikabrott genom innehav och eget bruk. Han tillfrågas också om sin inställning till att han har anmälts för våldsamt motstånd.

Robert Landberg förnekar brotten.

Landberg uppger att han anser att han inte har begått något våldsamt motstånd mot poliserna i samband med omhändertagandet. Landberg berättar att han minns att han på kvällen innan omhändertagandet gick till restaurang Buffalo i Mariestad och att han träffade några vänner där. Han säger att han drack två stycken starköl under tiden han var på restaurangen. Han säger att innan besöket på Buffalo även hade druckit två öl. Han säger också att han inte kände sig speciellt berusad, men vid 01.00-tiden började han känna sig konstig. Landberg vill tillägga att han äter en del receptbelagda mediciner, Conserta, Oxascand och Imovan, som han har fått utskrivet läkare. Landberg säger att hans enda förklaring till att han kände sig konstig var att han drack under kvällen i kombination med att han hade tagit sin medicin.

Landberg uppger att han bestämde sig för att gå hem och han kommer ihåg att han lämnade restaurangen. Efter det minns han ingenting förrän han ligger naken på ett cellgolv och att han kände sig förvirrad över var han hade hamnat. När polis sedan kom till cellen så förstod han att han var hos polisen. Han frågade efter kaffe, men han fick inget. När polisen då ville prata med honom, så hade han inget att säga dem. Han blev informerad om att han var omhändertagen därför att han hade varit berusad på allmän plats. Landberg uppger att han inte har något minne av att han skulle ha gjort något kraftigt motstånd mot poliser i samband med att han blev omhändertagen. Han säger att han inte kommer ihåg något av omhändertagandet.

Angående misstanken om narkotikabrott så uppger Landberg att han inte har någon aning om hur burken med cannabis har hamnat i hans kläder. Han har heller ingen aning om hur han kan har fått i sig THC som det anges i analysresultatet. Han kan bara säga att han endast har rökt cigaretter under kvällen. Han säger också att han ibland brukar plocka fimpar som han hittar, när han inte har haft pengar till att köpa cigaretter. Landberg uppger också att han vid tillfället inte hade inhandlat någon narkotika eller medvetet intagit något sådant. Landberg vill också tillägga att han ofta brukar plocka upp skräp ute som andra har slängt, för att själv slänga det i någon papperskorg. Burken som återfanns i hans kläder kan ha varit något som han i sitt tillstånd trodde var något skräp.

Landberg är inte beredd att motta ett strafföreläggande från åklagare.

Analysen från Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) visar att de torkade växtdelarna som Landberg hade på sig var 1,59 gram cannabis. Rättsmedicinalverkets (RMV) analys av Landbergs blodprov visade att det innehöll tetrahydracannabinol, en substans man får av att ha använt hasch och cannabispreparat.

I anteckningarna från huvudförhandlingen så kan man läsa att Landberg uppgav följande:

Han är otaxerad. Det är en viss skillnad på det liv han levde i Uppsala och det han lever nu i Mariestad. I Mariestad har han kontakt med vuxenpsykiatrin, träffar en terapeut en gång i veckan samt en arbetsterapeut. Dessutom gör han praktik för att få rutin i veckan och komma in i vardagen.

Källa:
Skaraborgs TR B2218-12 Dom 2012-10-03


  • Publicerad:
    2018-10-19 13:30