UTRIKES Nordfront går kort igenom huvuddragen i den omstridda amerikanska aborträtten.

Under gårdagen släppte USA:s högsta federala domstol sitt beslut i rättsfallet Dobbs v. Jackson Women’s Health Organisation, som rör delstaten Mississippis abortlagstiftning. Den nämnda organisationen, som driver en abortklinik, stämde delstaten år 2018 efter att man avskaffat fri abort efter graviditetsvecka 15.

Detta blev ett problem då tidigare utslag från Högsta domstolen garanterade fri abort till vecka 28 i och med fallet Roe v. Wade, vilket senare skars ned till 23-24 veckor i och med fallet Planned Parenthood v. Casey då man utgick från när ett barn kan överleva med den senaste medicinska tekniken.

Dobbs v. Jackson drevs vidare till Högsta domstolen som nu skulle ta ställning till huruvida begränsning av den fria aborten under tiden före vecka 23-24 strider mot den federala konstitutionen. Det beslutet släpptes under gårdagen.

I fallet Roe v. Wade hänvisade samma domstol, med dåvarande sammansättning, till det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen, som slår fast att delstater inte ska stifta lagar som strider mot de medborgerliga friheterna, samt att delstater inte får beröva någon livet, frihet eller egendom utan rättsprocess.

Detta tolkades då av domstolsmajoriteten som att lagar som förbjuder abort strider mot konstitutionen. Abort är helt enkelt en rättighet då det ökar kvinnors handlingsutrymme, och skyddas därmed, ansåg domstolen.

Står ingenting om abort i konstitutionen

Kritiker har dock pekat på att abort inte nämns i konstitutionen och menar att beslutet att skydda den fria aborten fram till någon viss vecka var gripet ur luften. Högsta domstolen i gårdagens beslut:

We hold that Roe and Casey must be overruled. The Constitution makes no reference to abortion, and no such right is implicitly protected by any constitutional provision, including the one on which the defenders of Roe and Casey now chiefly rely—the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. That provision has been held to guarantee some rights that are not mentioned in the Constitution, but any such right must be “deeply rooted in this Nation’s history and tradition” and “implicit in the concept of ordered liberty.”

När det 14:e tillägget antogs var abort totalförbjudet i tre fjärdedelar av delstaterna, så att det skulle vara en av de friheter man hänvisar till förefaller orimligt, menar domstolen:

The right to abortion does not fall within this category. Until the latter part of the 20th century, such a right was entirely unknown in American law. Indeed, when the Fourteenth Amendment was adopted, three quarters of the States made abortion a crime at all stages of pregnancy.

Aborträtten skiljer sig även från andra friheter, då denna rätt inte enbart skyddar en individ utan även påverkar en annan part – det ofödda barnet – negativt, påpekar domstolen:

The abortion right is also critically different from any other right that this Court has held to fall within the Fourteenth Amendment’s protection of “liberty.” Roe’s defenders characterize the abortion right as similar to the rights recognized in past decisions involving matters such as intimate sexual relations, contraception, and marriage, but abortion is fundamentally different, as both Roe and Casey acknowledged, because it destroys what those decisions called “fetal life” and what the law now before us describes as an “unborn human being".

I och med detta beslut återfår de folkvalda församlingarna auktoriteten att reglera abort. Flera delstater väntas nu förbjuda abort.