INRIKES Statistik från Socialstyrelsen visar att intellektuella funktionsnedsättningar har ökat markant sedan 2008.

Psykologtidningen rapporterar om att antalet vuxna patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har ökat markant sedan 2008.

Enligt Socialstyrelsen fanns då 1 133 vuxna i landet med diagnosen. 2020 hade siffran ökat till 3 114 personer. Räknar man med andelen vuxna i befolkningen så innebär det en ökning på 143 procent.

Socialstyrelsen pekar på att äldre definitioner av diagnosen anses vara bristfälliga, men menar ändå att den statistiska ökningen är anmärkningsvärd.

— Uppenbarligen har det skett en ökning. Det är angeläget att titta mer på det här, säger Peter Salmi som är utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen, till Aftonbladet.

Socialstyrelsen har ännu inte hittat en förklaring på varför fler har diagnosen idag.

Enorm ökning i vissa regioner

Ökningen är dock inte lika stor i alla regioner. Örebro län är en av de som stuckit ifrån med en ökning på 617 procent sedan 2008. Enligt Salmi kan det bero på att definitionen av diagnosen har förändrats.

—  I vissa regioner sker ökningen i samband med uppdateringen av diagnosmanualen. Innan uppdateringen innebar en intelligenskvot under 70 att man automatiskt klassades som att man hade en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Med uppdateringen släppte man lite fokus på den här siffran och lade i stället mer fokus på hur man fungerar i vardagen.