SAMHÄLLE. En ny stor internationell studie visar att människor upplever mer mångfald och jämlikhet samtidigt som familjeband försvagas.

En ny stor internationell studie visar att mångkultur gör samhällen instabila.

Pew Research har intervjuat över 30 000 personer i 27 länder för att ta reda på om mångfalden och jämställdheten ökar, om religion spelar en större eller mindre roll än tidigare och om familjebanden har stärkts eller försvagats. Tidsspannet för förändringarna gäller de senaste tjugo åren.

Undersökningsresultatet är mycket tydligt: De allra flesta människor världen över – 69 procent – säger att de har utsatts för allt mer mångfald och att detta samvarierar med en samhällsutveckling där nästan lika många säger att familjebanden har försvagats.

Hälften eller fler i alla länder land anser att det är dåligt att familjebanden försämras och vill se att dessa istället ska kunna stärkas.

Samtidigt säger lika många att jämställdheten mellan könen har ökat. Jämställdheten beräknas på det faktum att det bara finns två kön. Mätningen gäller därför riktiga kvinnor och män.

Det finns regionala skillnader. Länder som sticker ut är bland andra Ungern som har mindre upplevd mångfald och jämställdhetsökning. 46 procent av ungrarna säger att jämställdheten inte har förändrats på 20 år. Men bara 29 procent av ungrarna vill ha mer jämställdhet.

I Sverige är det tvärt om: 82 procent av svenskarna uppger att de vill ha ökad jämställdhet trots att denna redan enligt 80 procent av de tillfrågade har ökat. Sverige anges dessutom som EU:s mest jämställda land.

Ändå är Sverige ett av de länder där skillnaderna mellan upplevd jämställdhet skiljer sig mellan könen: I alla länder där man generellt är positiv till jämställdhet och där denna har ökat, är det fler kvinnor än män som anser att den inte har ökat alls.

Européerna mår sämst av mångkulturen. I Sverige ser de flesta att mångkulturen ökar samtidigt som motviljan mot mångkultur är stark.

I Grekland, ett land som är utsatt för extrem påfrestning av migration från tredje världen, är man som allra mest kritisk till kulturell mångfald. Bara 17 procent uppger att de är för ökad mångfald.

Rapporten anger inte i vilken utsträckning man har intervjuat invandrade människor från andra kulturer i undersökningen. I andra studier, där man segregerat invandrad och infödd befolkning, på samma sätt som man i studien segregerar könen, är rasfrämlingar från tredje världen generellt sett mer positiva till invandring än vad ländernas egna befolkning är.

Källa:
A Changing World: Global Views 30on Diversity, Gender Equality, Family Life and the Importance of Religion


  • Publicerad:
    2019-04-23 10:00