INRIKES. Enligt nya siffror från Kriminalvården är Sveriges fängelser snart fulla och i takt med att platsbristen blir värre uppges även våldet öka.

För fyra år sedan var 85 procent av platserna vid Sveriges fängelser upptagna. Men enligt Kriminalvården är siffran nu på 95 procent.

Kriminalvårdaren Leif Kyldals säger även att han upplever att våldet på anstalterna ständigt ökar i takt med platsbristen blir värre. Han upplever också att de intagna har närmare till våld nu än för några år sedan.

— Vi har mindre möjlighet att flytta på intagna som inte bör vara där de är så att säga. Det kan vara att de har ett våldsamt beteende, det kan vara att de inte hör ihop med andra intagna. Det i sig kan skapa våldsproblem, säger Kyldals.

I fjol rapporterades 327 fall av våld mellan intagna och 91 fall av våld mot personal. Det är en ökning mot de två föregående åren med 39 respektive 65 procent.

Källa:
Svenska fängelser nästan fulla – våld mot personal ökar


  • Publicerad:
    2018-07-13 13:05