MÅNGKULTUREN Kriminalvårdens omskrivna planer på att bygga en ny ”kriminalvårdanstalt” i antingen Jönköpings eller Östergötlands län har nu övergivits till förmån för beslutet att uppföra en i var län.

I den svenska mångkulturen ropas det efter fler fängelser. Och det byggs också – och byggs om– som aldrig förr. Nu ser snart ytterligare två anstalter dagens ljus.

Det var på en presskonferens under onsdagen som Kriminalvårdsmyndigheten tillkännagav sitt beslut att uppföra två anstalter, istället för som planerat en, inom ett område omfattande Jönköpings och Östergötlands län. De två nya fängelserna kommer att byggas i Norrköping respektive Värnamo och tillsammans ge plats åt 400 intagna.

Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef Björn Myrberg ser två avgörande vinster för verksamheten med två mindre anstalter istället för en större:

— Att vi väljer att etablera oss på två platser istället för en handlar väldigt mycket om att vi vill minska riskerna vad det gäller förutsättningar att kompetensförsörja en sådan stor arbetsplats som en anstalt hade inneburit och den andra delen handlar om att vi vill skapa förutsättningar för att minska trycket på våra häkten i både Norrköping och Jönköping, förklarar han i SVT Nyheter Öst.

År 2028 ska de två nya anstalterna vara uppförda och redo att tas i bruk. Närmast på schemat väntar upptecknandet av avsiktsförklaringar mellan uppdragsgivare och utförare.