FÄNGELSEKRISEN. Justitieministern förklarar att landets proppfulla fängelser beror på ”effektivare polis” och ”skärpta straff”. Han hoppas på att gynnsamma budgetförhandlingar ska lösa krisen.

Justitieminister Morgan Johansson (S) Foto: Politikerveckan Almedalen (CC BY-SA 2.0).

Två ämnen som präglade samhällsdebatten i Sverige under 2020 var den höga brottsligheten och de överbelagda fängelserna. Olika offentliga personer som politiker, tjänstemän och forskare presenterade sina beskrivningar av problembilden och förslag på åtgärder att vidta.

Bland de mera högröstade förslagen på lösning av ”fängelsekrisen” märktes: Tidigarelägg villkorliga frigivningar! av Linda Snecker (V) samt Bygg fängelser utomlands! av Ebba Busch (KD).

En trött justitieminister har nu levererat ett av sina bidrag till diskussionen. Morgan Johansson (S) pekar i en intervju för Svt Gavleborg ut ”effektivare polis” samt ”skärpta straff” som orsakerna till trängseln på fängelser och häkten i landet.

Från kriminalvårdens håll varnar man för att situationen allvarligt hotar säkerheten inom kriminalvården och man har krävt 4,3 miljarder extra för att kunna lösa den akuta krisen. I höstas utlystes stabsläge inom kriminalvården med hänvisning till överbeläggningarna.

I praktiken har detta lett till förkortade beslutsvägar som i vissa fall genererat några nya platser på fängelser. Säkerhetsläget inom kriminalvården anses dock generellt ha försämrats ytterligare.

Stabschefen: ”Ett säkerhetsläge som är svårt att hantera”
— Många sitter dubbelbelagda och delar rum, det är fler klienter på en yta som är tänkt för färre vilket skapar mer friktion och mer risker, uppger stabschefen Joakim Righammar, som flaggar för att säkerheten inom verksamheten är hotad:

— Det är ett allvarligt läge, ett akut läge, Vi ser idag risker för vår verksamhet. Vi ser att vi har ett svårare säkerhetsläge att hantera. Vi ser också en risk för att vi på sikt kan hamna i ett läge där vi inte kan ta emot de klienter som vi ska ta emot.

Hur vill då Morgan Johansson lösa problemet med överbeläggningar inom kriminalvården? Han börjar med att stolt förkunna att i Sverige sitter kriminella idag åtminstone inlåsta men han medger även att trängseln inom kriminalvården är ett problem.

Justitieministern hoppas på fortsatt gynnsamma budgetförhandlingar
Johansson utlovar dock inga konkreta åtgärder för att lösa problemen utan förklarar att han sätter sitt hopp till att kriminalvårdens ekonomi framledes kommer stärkas lika mycket som har varit fallet de senaste åren – en stärkning som hittills inte kunnat vända den negativa utvecklingen på fängelserna.

— Vi kan inte ha det så här i längden. Det är därför vi måste bygga ut med fler platser och fler anställda. Det är viktigt att inte kvaliteten i kriminalvården får lida. Vi får se hur resultatet av budgetförhandlingarna blir den här gången. Men hittills de senaste åren har kriminalvården kommit väl ut ut de budgetförhandlingar som vi har haft, säger Sveriges justitieminister.


  • Publicerad:
    2021-03-03 17:25