INRIKES För att råda bot på platsbristen bör man låta kapitalister starta egna, vinstdrivande fängelser. Detta anser en moderat opinionsbildare.

Kriminalvården har länge varnat för akut platsbrist på landets anstalter. Myndigheten har meddelat att det krävs 16 nya anstalter och en fördubbling av kapaciteten för att leva upp till Tidöavtalet, medan regeringen räknar med att det kommer att behövas 13 000 nya fängelseplatser de närmaste tio åren. 33 av landets 39 häkten har samtidigt också rapporterat om överbeläggning.

Nu föreslår John Norell, moderat vikarie på Svenska Dagbladets ledarsida, att problemet kan lösas enligt amerikansk modell med att låta kapitalister tjäna pengar på platsbristen i fängelser. Norell hävdar att länder som Storbritannien, Australien och Nya Zealand redan testat privata fängelser med god framgång.

Som exempel på hur framgångsrikt det är med privatisering hänvisar han till den så kallade migrantkrisen 2015, då privata aktörer tjänade miljarder på massinvasionen av främmande män från tredje världen.

”I denna situation, när Kriminalvården inte klarar av att hantera sitt uppdrag, bör det undersökas om vi även i Sverige kan ta hjälp av privata aktörer för byggande och drift av anstalter, såsom i många andra länder”, skriver Norell.