INRIKES. Just nu råder platsbrist på svenska fängelser och häkten, något som enligt kriminalvårdaren Thomas Hagsten är en krutdurk som kommer smälla.

Kriminalvården har nu gått upp i stabsläge på grund av den platsbrist som råder i svenska fängelser och häkten. Exempelvis har man på Kumlaanstalten 500 intagna, detta trots att anstaltens kapacitet är 420 platser. Dessa ytterligare platser har skapats genom tillfälliga dubbelbeläggningar, något som oroar Thomas Hagsten som är kriminalvårdare och fackligt engagerad.

— Gör man så här, förtätar och dubbelbelägger, så skapar man en krutdurk. Det är inte en fråga om den här krutdurken smäller, utan vad händer när den smäller, säger Hagsten till Sveriges Radio.

Platsbristen har skapat en svårare situation både för personal och intagna. Antalet inkomna incidentrapporter visar att våldet mellan intagna och mot kriminalvårdarna har ökat.

Även på häktet i Uppsala är det platsbrist. Enligt häkteschef Pernilla Wikström har man fått lägga resurser på att vid behov flytta runt häktade personer.


  • Publicerad:
    2020-09-22 16:30