INRIKES Intagna på Sveriges anstalter håller på att ta över kontrollen över fängelserna. Detta varnar nu facket Sekos avdelning för Kriminalvården för.

Förra året rapporterades över 3 600 incidenter med hot och våld mellan intagna och mot personal på Sveriges häkten och anstalter, skriver SVT. Detta har lett till att Christer Hallqvist, ordförande för fackföreningen Sekos avdelning för Kriminalvården, nu varnar om att de intagna håller på att ta över kontrollen över anstalterna.

— Personalen backar ut i stället för att vara nära de intagna och man hinner inte avvärja incidenter. Det kommer sluta i katastrof, säger han.

Enligt Hallqvist är platsbristen en stor anledning till problemen. Nu kräver han fler resurser till Kriminalvården.

— Vi har passerat gränsen. Politikerna måste lugna ner sig med sina beslut så att vi kan jobba ikapp.

Hallqvist får medhåll av Kriminalvårdens säkerhetsdirektör Kenneth Holm.

— Vi märker ju tydligt av polisens och åklagarnas offensiva arbete och det har lett till att vi idag har närmare ett tusen klienter kopplade till organiserad brottslighet och gängkriminalitet, säger han till SVT.

Enligt Holm beter sig gängkriminella på ett annorlunda sätt än andra intagna. Han menar att det rör sig om personer med ”stort våldskapital” som fortsätter sin brottslighet på anstalten och som ”uppvisar en större respektlöshet” mot kriminalvårdare.

— Det blir mer tungjobbat. Och då är vi tillbaka till det som ökat: Trakasserier, att det blir våldsamt motstånd i samband med delgivning av negativa beslut och att hoten framförallt ökar för att man vill påverka personalen för att få fördelar, berättar Holm vidare.

Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är det den snabbt ökande allvarliga brottsligheten som ligger bakom problemen.

— Det är ett resultat av en allvarlig utveckling när det gäller brottsligheten över många år och att en utbyggnad av Kriminalvården kom igång alldeles för sent, säger han och fortsätter:

— Nu vidtar vi alla åtgärder vi kan för att långsiktigt få till en utbyggnad och kortsiktigt ge Kriminalvården förutsättningar att hantera den press man upplever här och nu.