INRIKES. Ett förslag om att ta bort personlighetstest och begåvningstest för sökande till polisutbildningen får hård kritik av flera tunga remissinstanser.

Regeringens utredare föreslog i våras att personer som söker till polisutbildningen inte ska behöva genomgå personlighetstest och begåvningstest, något som idag gäller. Förslaget har mötts av hård kritik från flera tunga remissinstanser, bland annat av Rekryteringsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet och Riksrevisorn.

Psykologiforskan Stefan Anell, vars avhandling regeringens utredare stödjer sig på i sitt förslag, är kritisk till hur hans forskning har använts.

— Där skulle jag nog säga att man tycks ha glidit lite på tolkningen av mig, det känns inte helt representativt för avhandlingen i stort, säger han.

Annell menar att polisyrket ställer väldigt specifika krav och att både hans egen avhandling och internationell forskning visar att det är just personlighetstest och begåvningstest i kombination med konditionstest som bäst kan förutsäga om en person kommer att passa som polis eller inte.

— Därför är det lite uppseendeväckande att man i utredningen inte tagit in något av den forskningen och problematiserat kring det, säger han.

Regeringens utredare vill behålla fystesterna och psykologitesterna i antagningen till polisutbildningen men att både personlighets- och begåvningstestet ska slopas. Betyg och resultatet från högskoleprovet ska väga tyngre i antagningen än vad de gör i dag.

Utredaren Petra Lundh försvarar föslaget på följande sätt:

— Vi införlivar polisutbildningen på det här sättet i högskolan och det finns ingen annan utbildning där man har den här typen av tester och vi har varit helt överens om det här i gruppen. Jag har haft experter både från högskoleområdet och polisområdet.

På Polisförbundet vill man att det i såna fall ska skapas en alternativ väg in till polisutbildningen.

— Bra betyg behöver ju inte betyda att du blir en bra polis och tvärt om, utan du kan vara en alldeles lysande kandidat för att bli polis utan att du har haft höga betyg på gymnasiet och det är precis därför som Polisförbundet förordar en alternativ väg in så att vi inte missar någon bra kollega i framtiden överhuvudtaget, säger Lena Nitz, ordförande på Polisförbundet.

Källa:
Kritik mot slopat begåvningstest


  • Publicerad:
    2016-12-27 10:40