STORBRITANNIEN Ministern har två aktuella studier i ryggen när hon fastslår att ”trans-kvinnor” biologiskt är män, och därför inte ska tillåtas tävla inom damidrott på högre nivå.

En framträdande minister i den brittiska regeringen uppmanar idrottsledare att gå samman och verka för ett förbud mot transpersoners deltagande i damidrottstävlingar.

Storbritanniens kulturminister Lucy Frazer fastslog i veckan att biologiskt manliga transpersoner har en ”obestridlig fördel” gentemot sina kvinnliga medtävlande och att idrottsorganisationer därför bör förbjuda transpersoners deltagande i tävlingar, åtminstone på högre nivå. I Daily Mail skriver hon:

Den här veckan sammankallade jag representanter från viktiga idrottsorganisationer såsom Englands och Wales Cricketförbund och Fotbollsförbundet, för att uppmuntra dem att följa det exempel, som vissa andra sporters förbund statuerar, genom att förvägra transsexuella idrottare deltagande i damidrottstävlingar.

Frazer anklagar samtidigt brittiska idrottsledare för att ha misslyckats med implementeringen av statliga riktlinjer, som ger dem mandat att säkerställa att rättvisa och säkerhet råder inom damidrotten.

Idrottsorgan har en skyldighet gentemot kvinnor som tävlar i idrott, att ge tydliga riktlinjer rörande vilka som kvalificerar sig för deltagande, och de har att inta en otvetydig ståndpunkt här.

Inom tävlingsidrott är biologin viktig. Och där manlig styrka, storlek och kroppsform ger idrottare ett obestridligt försprång, får detta inte ignoreras. Genom ett återinfört beskydd av kategorin kvinnor, kan den tävlingsinriktade damidrotten göras säker och rättvis - och inspirera till uppmuntran av de unga tjejer som drömmer om att en dag bli elitidrottskvinnor.

Frazer föreslår att idrottsorganisationer inför en särskild kategori för transpersoner, så att kategorin ”kvinnliga” blir enkom för kvinnor, och man därigenom säkerställer att ”alla kan delta och att ingen upplever att någon tilldelas en orättvis fördel”.

Förra månaden publicerades en BBC-undersökning, som visar att över 100 brittiska toppidrottskvinnor egentligen är starkt emot transors deltagande i damidrott, men undviker att tillkännage denna sin ståndpunkt offentligt, av rädsla för att bli stämplade som fördomsfulla – medan andra uttrycker fruktan för att förlora sitt jobb, om de kan anklagas för att utmana den så kallade transgenderideologin.

Tabu i färd att överges

Som för att tydliggöra tabut kring ämnet, anger BBC i studiens inledning att dess enkät skickades ut till 615 idrottare i 28 sporter, men att endast 143 inkom med sina svar.

Frazers kommentarer levererades efter publiceringen av den så kallade Cass-rapporten, som finner att ”transgendermedicin står på skakig mark” samt att det saknas dokumentation som skulle kunna motivera att barn utsätts för livsförändrande pubertetsblockering. droger och hormoner.

Frazer slutleder:

Bland de många lärdomar, som kan dras från Cass-rapporten, utmärker sig den om att passivitet och underlåtenhet att ta itu med de verkliga problemen inte kan vara ett alternativ.

Hon tillägger att frågan om damidrottens beskydd blir ”alltmer angeläget för varje vecka som går”.

Kulturministern pekar här på ”förebilds-sporterna” cykling och löpning, inom vilka man faktiskt har förvägrat ”transpersoner” deltagande i tävlingar avsedda för kvinnor, samtidigt som Frazer framhåller att det måste finnas en ”kulturövergripande överenskommelse” i frågan.

Hon sammanfattar:

Vi måste återgå till att erbjuda kvinnor lika villkor i tävlan. Vi måste ge dem en idrottslig chans.