TRANSFRÅGAN Den vänsterliberala universitetstidningens ledarskribent, som motsätter sig ett utfärdat trans-förbud, hävdar att vetenskaplig forskning saknar relevans för frågan, men åberopar ändå valda studier.

Kulturmarxisterna på den amerikanska universitetstidningen Harvard Crimson tar avstånd från den i östra USA verksamma studentidrottsorganisationen NAIA:s (National Association of Intercollegiate Athletics) införande av ett förbud mot ”transkvinnors” (=transors) tävlande i damidrott.

En ledare publicerad i den judiska kunskapsborgens tidning den 16 april har titeln Det finns många hinder för damidrott – transsexuella utövare är inte ett av dem. Ledarskribenten Jonathan G. Yuan förklarar här:

Vetenskap har väldigt lite relevans för ett ställningstagande i frågan huruvida trans-könade kvinnor har en biologisk fördel gentemot sina cisgender-motståndare.

Ändå resonerar skribenten gärna vetenskapligt, om än med inblandning av ovetenskapliga termer och med uteblivet direkt stöd för sin tes att kvinnor och transor har samma fysiska förutsättningar:

Enligt National Institute of Health motsvarar testosteronnivåerna hos transpersoner efter 12 månaders hormonbehandling dem hos deras cisgender-motsvarigheter, medan deras muskelstyrka antingen minskar eller förblir oförändrad efter ett års behandling.

Extrem selektivism

Det stora problemet är att Yuan bortser från alla studier, som väldigt tydligt visar att den manliga kroppen, oavsett genomgången ”könskorrigerande” hormonbehandling, har ett inneboende fysiskt försprång till den kvinnliga.

Emma N. Hilton och Tommy R. Lundberg visar till exempel i en studie publicerad i Sports Medicine att ”transkvinnor” har mellan 10 och 50 procents fördel jämfört med kvinnor inom idrott, oavsett testosteronnivåer.

I en liknande studie av Timothy A Roberts, Joshua Smalley och Dale Ahrendt, publicerad av British Journal of Sports Medicine, dras slutsatsen att ”män som går över till att bli kvinnor” bibehåller betydande andel av sina fysiska fördelar gentemot kvinnor, även här oavsett hormonbehandlingens beskaffenhet.

Yuan fortsätter sin artikel med att avfärda hela frågan om damidrottens pågående förstörelse orsakad av transpersoners deltagande, genom att hävda att det finns för få transidrottare för att dessa, ens rent hypotetiskt, skulle kunna utgöra ett problem. Han hänvisar till ”det slående ringa totala antalet transidrottare” samt ”de än färre transkvinnor som tävlar i friidrott” och anför:

Av de mer än 500 000 idrottare som tävlar i National Collegiate Athletic Association (NCAA) är uppskattningsvis 40 transpersoner. Det är mindre än 0,008 procent.

Andelen transor och hotets omfattning

Men det här är, som Breitbart News påtalar, ett fall där procentsatserna inte spelar någon roll för bedömningen av skadlighetsgraden. Anta att en man är starkare än samtliga eller åtminstone än en övervägande majoritet av kvinnorna i en sport. I så fall innebär hans inkludering i damidrotten en fara för varje kvinnlig tävlande, även fast han de facto bara är en man. Det faktum att han kanske utgör 0,01 procent eller mindre av det totala antalet deltagare saknar relevans för värderingen av det ultimata hot, som han utgör mot de kvinnliga deltagarna.

Redan har, sedan ”transgenderismen” gjorde sitt intåg i damidrotten, hundratals män – trots att de var i minoritet bland deltagarna – tagit titlar och stulit rekord ifrån kvinnor.

MMA-transan Fallon Fox, som tog titlar och slog in skallen på kvinnor på löpande band

Ledarskribenten Yuan avslutar inte desto mindre sin artikel med att indirekt anklaga den studentorganisation, som förvägrar transor tillträde till damidrotten för diskriminering:

Genom att helt och hållet stänga ute transidrottare, har NAIA hamnat påfallande i otakt med organisationer på tävlingsidrottens högsta nivåer, inklusive Internationella Olympiska Kommittén, som arbetar med evidensbaserade resonemang och tillämpar icke-diskriminering i sitt idrottsfrämjande.

På X kommenterar Croxxed Out ledarartikeln med följande ord:

Se här vad som hålls för att vara det bästa från Harvards grädda. Landets framtid är hotad om denne man tillhör den nya "klass av utbildade" som IVY-leagues lärosäten skickar ut i världen.